Dnes je Utorok 05.03.2024 , meniny má Fridrich

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Katedry UNESCO

Katedry UNESCO sú zakladané v rámci programu UNITWIN (University Twinning and NetworkingProgramme), s cieľom podporiť výskum a rozvoj vzdelávania. Na Slovensku pracuje 5 Katedier:

 • Katedra UNESCO pre výchovu k ľudským právam
  Univerzita Komenského
  rektorát
  Šafárikovo nám. 6
  814 99 Bratislava
   
  Kontakt:
  doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.
 • e-mail: erik.lastic@uniba.sk
   
 • Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  T.G.Masaryka 24
  960 53 Zvolen
   
  Kontakt:
  Doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
  Tel. +421 455 206 329,  +421 455 206 818,  +421 455 206 583
  www.tuzvo.sk
  E-mail: belcakova@tuzvo.sk
 • UNESCO - Katedra bioetiky
  Centrum bioetiky UNESCO
  Prešovská univerzita
  ul. 17.novembra č.15
  080 01 Prešov
   
  Kontakt:
  Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. - riaditeľ
  vgluchman@yahoo.com

  Tel: 00421 - 51-75-70-821
   
 • UNESCO-katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie
  Univerzity Komenského
  Šafárikovo nám. 6
  814 99 Bratislava
   
 • UNESCO Katedra pre obnovu architektonického dedičstva, STU v Bratislave

Posledná aktualizácia: Aktualizované 15.06.2022 10:38  Tlačiť Hore

Subpage right banner