Dnes je Pondelok 14.06.2021 , meniny má Vasil 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Zoznam členov Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta (SVPS)

 Meno

 Organizácia

Kontakt 

Ing. Silvia
STASSELOVÁ
(predseda SVPS)
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
814 17 Bratislava 
M: 02 / 204 66 222
silvia.stasselova@ulib.sk
Doc. PhDr. Alexandra
BITUŠÍKOVÁ, CSc.
Ústav etnológie SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
T: 02 / 5296 4707
alexandra.bitusikova@savba.sk
     
Mgr. Natália FILLOVÁ
(sekretariát SVPS)
Stredisko UNESCO UKB
Klariská 5
811 03 Bratislava
T: 02 / 20466 542
unesco@ulib.sk
PhDr. Ľubomír
JANKOVIČ
Slovenská národná knižnica
J. C. Hronského
036 01 Martin
T: 043 / 4131 267
jankovic@snk.sk
Mgr. Erika
JAVOŠOVÁ, PhD.
Slovenský národný archív
Drotárska cesta 42
817 01 Bratislava
T: 02 / 6280 1214
archiv.sna@minv.sk
PhDr. Katarína
KOSOVÁ
Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
T: 02 / 2046 4101
katarina.kosova@pamiatky.gov.sk

Mgr. Monika
LOPUŠANOVÁ

Ustredná knižnica FFUK
Gondova 2
811 02 Bratislava
T: 02 / 90132111
monika.lopusanova@uniba.sk
PhDr. Elena
MACHAJDÍKOVÁ
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. 2
814 36 Bratislava
T: 02 / 5934 9114
archiv@snm.sk
Prof. PhDr. Pavol
MEŠŤAN, DrSc.
Múzeum židovskej kultúry
Zsigrayova kúria
Židovská 17
811 01 Bratislava
T: 02 / 2049 0102
pavolmestan@snm.sk
     
PhDr. Mária
ŠIMKOVÁ, PhD.
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Panská 26
811 01 Bratislava
T: 02 / 5443 1761
marias@korspu.juls.savba.sk
Mgr. Miroslav
ULMAN
Slovenský filmový ústav
Grõsslingova 32
811 09 Bratislava
T: 02 57101126
miroslav.ulman@sfu.sk

 

Činnosť sekretariátu SV PPS zabezpečuje Stredisko UNESCO (Mgr. Natália Fillová, vedúca Strediska UNESCO). Stredisko UNESCO sa nachádza v budove UKB na Klariskej ulici č.5.

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 03.07.2020 09:47  Tlačiť Hore

Subpage right banner