Dnes je Sobota 16.01.2021 , meniny má Kristína 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Návrhy na zaradenie do Programu Pamäť sveta

 

ZO ZÁPISNICE: Zasadnutie Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta 26.04.2016, Univerzitná knižnica v Bratislave, IDS UNESCO

Prítomní: Ing. Alojz Androvič, PhD, Mgr. Edita Filadelfiová, Mgr. Erika Javošová, PhD, Mgr. Beata Kmeťová, Mgr. Monika Lopušanová, PhDr. Elena Machajdíková, PhDr. Klára Mészárosová, Mgr. Anna Polievková, PhDr. Radoslav Ragač, PhD., Ing. Silvia Stasselová, Mgr. Miroslav Ulman, Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
 
Do konca mája trvá kampaň, ktorá vyzýva pamäťové inštitúcie na návrhy zápisu dokumentov  do registra UNESCO Pamäť sveta. Prihlásili sa 2 inštitúcie.
 
Mgr. A. Polievková predstavila hlavné body kritérií pre nomináciu dokumentov do registra UNESCO Pamäť sveta. Kritériá obdržali všetci prítomní v tlačenej forme.
 
Krajský pamiatkový úrad v Košiciach predložil 2 nominácie, ktoré predstavil Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV:

1. Spišský hlaholský zlomok - objavili ho pri dovoze kníh zo zahraničia. Zistilo sa, že je to chýbajúci zväzok Českej biblie hlaholskej. Je to chorvátsky rukopis, dalmátskej proveniencie. Ďalšie zlomky rukopisu sú v Českej republike. PhDr. K. Mészárosová navrhla, aby rukopis predložili  na nomináciu  spolu s Českou republikou.  Ing. A. Androvič zdôraznil, že dôležitým kritériom pre nomináciu dokumentov je integrita (vysoký stupeň celistvotsti.)
Mgr. A. Polievková podporila návrh PhDr. K. Mészárosovej, predložiť fragment rukopisu nájdený na Slovensku spolu s fragmentami, ktoré sa nachádzajú v ČR. Najvýhodnejšie by bolo osloviť Českú republiku  a návrh predložiť až v ďalšom období v rokoch 2018-2019.
Záver: SV navrhuje osloviť Český výbor pre program UNESCO Pamäť sveta a uvažovať o predložení spoločnej nominácie v rokoch 2018-2019.

2. Rukopisný Baškovský evanjeliár - vznikol v polovici 15. storočia a bol nájdený v r. 2000. Je  napísaný cyrilským unciálnym písmom a  je to najvzácnejší rukopis, ktorý sa podarilo získať počas terénnych výskumov na východnom Slovensku .  Začiatky evanjelií jednotlivých apoštolov sú farebne iluminované, na niektorých miestach boli písmená zrejme písané zlatom.  V minulosti bol dokument neodborne reštaurovaný  a zošitý do jednej knihy s použitím inej farby papiera. Niektoré listy evanjeliára sú poprehadzované, je bez obalu, bez začiatku a konca. Dokument je digitalizovaný.  Originál je umiestnený  v presklenej skrinke v miestnom chráme v Baškovciach, okr. Sobrance, nie je dostatočne chránený, takže je ohrozená jeho bezpečnosť. Text je vo vlastníctve cirkvi.
PhDr. K. Mészárosová vyjadrila nadšenie nad unikátnym dokumentom, ktorý je  potrebné odborne zreštaurovať, prípadne  zabezpečiť financie na jeho výskum.
Mgr. M. Lopušanová navrhla, aby boli dokumenty  uchované v Slovenskej národnej knižnici, pokiaľ by s tým súhlasil vlastník. K nominácii nemala žiadne pripomienky.
Mgr. A. Polievková upozornila, že je potrebné rozhodnúť, kto bude spracovateľom projektu.  Prof. P. Žeňuch navrhol, aby projekt spracoval Krajský pamiatkový úrad a zároveň ponúkol pomoc pri jeho spracovaní.   
Záver: SV podporuje nomináciu Rukopisného Baškovského evanjeliára do registra UNESCO Pamäť sveta.

Slovenský národný archív predložil na zápis do registra UNESCO Pamäť sveta tretí  dokument, ktorý  predstavil PhDr. R.  Ragač, PhD., riaditeľ SNA.
3. Osobný fond Milana Rastislava Štefánika – jeho dokumenty sú uložené v 85 archívnych škatuliach, obsahuje 3500 fotografií. Dokumenty majú okrem kultúrneho rozmeru aj vojensko-politický a ľudský rozmer.  Majú nadnárodný význam, pretože Štefánik pôsobil vo Francúzsku, Taliansku, USA. Pracoval i na vedeckom poli a  aktívne sa zapájal do budovania Československa.  V súčasnosti je fond ohrozený, pretože je tlačený na kyslom papieri. Fotografie, ktoré sú vyvolávané z negatívov sú v kritickom stave,  strácajú sa obrazy na nich.
Záver: SV podporuje nomináciu osobného fondu M.R.Štefánika do registra UNESCO Pamäť sveta.
GR UKB Ing. S.  Stasselová ponúkla osloviť spolupracujúce inštitúcie v rámci IFLA kvôli napísaniu podporných listov pre slovenské  nominácie.
 

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 10.06.2020 13:58  Tlačiť Hore

Subpage right banner