Dnes je Piatok 05.03.2021 , meniny má Fridrich 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Základné údaje o NATO

North Atlantic Treaty Organisation (NATO) – Organizácia Severoatlantickej zmluvy je medzinárodná medzivládna vojensko-politická organizácia, ktorá vznikla podpisom Severoatlantickej spojeneckej zmluvy 4. apríla 1949 vo Washingtone v súlade s článkom 51 Charty OSN, ktorý zdôrazňuje základné právo nezávislých štátov na individuálnu alebo kolektívnu obranu.

Zmluvu podpísali ministri zahraničných vecí dvanástich zakladajúcich štátov (Belgicko, Dánsko, Holandsko, Francúzsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, USA, Taliansko, Veľká Británia), hlavným cieľom bolo vytvoriť obrannú alianciu, ktorá zaručí slobodu a bezpečnosť všetkých svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.

Základným princípom Aliancie je spoločný záväzok k vzájomnej spolupráci medzi členskými štátmi, založený na nedeliteľnosti ich bezpečnosti. Solidarita a súdržnosť v rámci Aliancie zabezpečujú, že žiadna členská krajina nie je nútená spoliehať sa len na svoje národné úsilie pri riešení základných bezpečnostných úloh. Zmluva zaväzuje každý členský štát podieľať sa na rizikách a zodpovednosti, ale aj na výhodách kolektívnej bezpečnosti.

Článok 5 Spojeneckej zmluvy - Ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým signatárskym krajinám zmluvy v Európe alebo Severnej Amerike sa bude považovať za útok proti všetkým spojencom. V prípade ozbrojeného útoku každá zmluvná strana uplatní právo na individuálnu alebo kolektívnu obranu podľa článku 51 Charty OSN.

Článok 10 - Aliancia zostáva otvorená pre vstup ďalších európskych štátov, pripravených podporovať jej princípy a prispieť k bezpečnosti v Severoatlantickej oblasti.  

Proces rozširovania Aliancie:

1952 - Grécko a Turecko

1955 - Spolková republika Nemecko

1982 - Španielsko

1999 - Česká republika, Maďarsko a Poľsko

2004 - Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko

2009 - Albánsko, Chorvátsko

2017 - Čierna Hora

2020 - Severné Macedónsko

Aliancia v súčasnosti spája 30 členských štátov.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 26.05.2020 10:24  Tlačiť Hore

Subpage right banner