Dnes je NedeÄľa 27.09.2020, meniny má Cyprián
Novinky vo fonde UKB

Dokumenty určené na výpožičku mimo priestorov knižnice / v priestoroch knižnice

 

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Horváthová, Jana, Amendar 33.B.07968 Muzeum romské kultury 2018    
Filimonov, Viktor Petrovič, Andrej Tarkovskij 33.D.42076 Pavel Mervart 2018    
Fergusson, Rosalind, Anglické idiomy v akci 33.D.44837 INFOA 2019    
Hirsch, Sherre Ani Bůh prí není neomylný 33.D.44551 Portál 2019    
Linares, Marina, Antoni Gaudí 33.D.43084 Könemann 2016    
Seidenstricker, Iris Atopický ekzém 33.D.42801 Euromedia Group 2019    
Modzelewski, Karol, Barbarská Evropa 33.D.37918 Argo 2017    
Dylan, Bob, Bob Dylan 33.B.07856 Argo 2018    
Rajčáni, Július Bunka a život 33.D.44997 P+M 2020    
Bálentová, Soňa Centrálny a periférny nervový systém 33.D.44998 P+M, s.r.o. 2019    
Baláž, Peter, China's expansion in international business 33.D.43165 Palgrave Macmillan 2020    
Riordan, Shaun Cyberdiplomacy 33.D.42931 Polity 2019    
Norwich, John Julius, Čtyři vladaři 33.D.45025 Vyšehrad 2019    
Benedict, Marie, Einstein & Einstein 33.D.37445 Metafora 2017    
  Epos o Gilgamešovi 33.D.44605 NLN 2018    
Sunić, Tomislav Evropská nová pravice 33.D.44663 Sol Noctis 2019    
Janečková, Bronislava, Historie českého zločinu 33.G.01988 Radioservis 2019    
Holeček, Milan, Hrdinové zámořských objevů 33.D.44161 Vyšehrad 2019    
Suchoň, Eugen, Hudobnoteoretické dielo 33.D.43382 Hudobné centrum 2018    
Dombrovská, Michaela, Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma 33.D.41995 Univerzita Karlova 2018    
Chovancová, Katarína, International Commercial Arbitration from "A" to "Z" 33.D.44347 Veda 2019    
Marcinkowska, Katarzyna Japonsko 33.D.44217 Lingea 2019    
Knapčoková, Stanislava K dejinám knižnej ilustrácie na Slovensku 33.D.42392 Slovenská národná knižnica 2018    
Kállay, Karol, Karol Kállay: zaostrené na krásu 33.B.08229 Richie.. s.r.o. 2019    
Maříková-Kubková, Jana, Katedrála viditelná a neviditelná 33.B.07596 Hilbertinum - Společnost Kamila Hilberta, z.s. 2019    
Ochotnický, Pavol Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem 33.D.42879 Wolters Kluwer 2019    
Richter, Milan, Krátky nešťastný život Marilyn Monroe 33.D.43769 MilaniuM 2017    
  Liščí žena 33.D.44561 Dauphin 2018    
Nabokov, Vladimir Vladimirovič, Lužinova obrana 33.D.44797 Paseka 2019    
Gajdošík, Tomáš, Manažérske organizácie v cieľových miestach cestovného ruchu 33.D.45057 Belianum 2019    
Chovancová, Božena, Manažment portfólia v kolektívnom investovaní 33.D.43275 Wolters Kluwer 2020    
Stachová, Paulína Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí 33.D.44350 Wolters Kluwer 2019    
Roberts, Chris Michael Jackson 33.B.08243 Knižní klub 2019    
Macho, Peter, Milan Rastislav Štefánik ako symbol 33.D.44787 Historický ústav SAV 2019    
Lukeš, Jan, Miloš Forman v kostce 33.D.42824 Academia 2019    
Mannová, Elena Minulosť ako supermarket? 33.D.44343 Historický ústav SAV 2019    
Gyárfáš, František, Naše filmové storočie 33.D.44470 Slovenský filmový ústav 2019    
Nedbal, Lubor, Operace KARAS 33.D.43017 Academia 2019    
Jan, Libor, Osmičky 33.D.44598 NLN, s.r.o. 2018    
Obermayer, Bastian, Panama Papers 33.D.37914 Host 2017    
Ringen, Stein, Perfektní diktatura 33.D.43342 Academia 2018    
Kučera, Karel, Praha světová 33.B.07581 Vyšehrad 2019    
Adamkov, Marian, Priečne pruhovaný sval a myofasciálna bolesť hlavy 33.D.44924 P+M, s.r.o. 2020    
Lacko, David, Proč hlupák zůstává hlupákem? 33.D.44833 Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2019    
Dickinson, Greg Skotsko 33.D.45029 Jota 2019    
Vostrý, Jaroslav, Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti 33.G.02010 Kant - Karel Kerlický pro AMU v Praze 2018    
Laubert, Vladimír Staroslovienska Bukvica 33.D.44469 Tartaria 2016    
Rieger, Berndt Štítná žláza 33.D.44574 Euromedia 2019    
Mazower, Mark, Temný kontinent: Evropa ve 20. století 33.D.42781 Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2019    
Turner, Steve, The Beatles všechny písně 33.B.07763 Svojtka & Co. 2018    
Schmidt, Eric, Trillion dollar coach 33.D.43089 Harper Business 2019    
  Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století 33.D.44871 Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum 2018    
Petřek, Josef, Základy fyziologie člověka 33.D.44621 Grada Publishing 2019    
Pejčoch, Ivo, Ženy na popravišti 33.D.38409 Svět křídel 2016    

 

 

Dokumenty určené na výpožičku v priestoroch knižnice

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
  A century of theatre SJ.B.07683 The Theatre Institute 2020    
Caforio, Aliberto Advanced Learner's Dictionary of English SJ.D.24782 [Inform lib] 2020    
Somorová, Renáta Ako sa naučiť čítať s porozumením SJ.D.25071 Ikar, a.s. - Príroda 2020    
Holecová, Milada, Anatómia a morfológia živočíchov SJ.B.07967 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 2020    
Boča, Roman, Anorganická chémia SJ.D.25107 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020    
Zeleňák, Kamil, Atlas elementárnych rádiologických nálezov SJ.D.25054 P+M, s.r.o. 2020    
Hrbček, Jozef Bezpečné riadenie procesov s využitím safety technológie B&R SJ.D.24694 Žilinská univerzita v Žiline 2020    
Engler, Ágnes Career Path and Family Life SJ.D.24897 Verbum 2020    
Halo, Marko, Chov koní SJ.D.24970 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2019    
Ďuriš, Viliam Čísla, ich postupnosti, súčty a konštrukcie SJ.D.24830 Vysoká škola DTI 2020    
  Demokracia, dôstojnosť, diverzita SJ.D.24813 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2020    
Bartoš, Vladimír DPH a nehnuteľnosti v roku 2020 SJ.D.24881 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 2020    
Čaplovič, Dušan, Hľadanie pravdy o dejinách a živote SJ.D.24524 Perfekt 2019    
  Jednoduché a chutné recepty nielen pre alergikov SJ.D.24519 Perfekt 2019    
  Judikatúra vo veciach riadenia obchodných spoločností SJ.D.24740 Wolters Kluwer 2020    
Škvareninová, Oľga Komunikácia s médiami a v médiách SJ.D.25106 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 2019    
Rajková, Marta, Krok za krokom po Himalájach SJ.D.25040 Marhulka s.r.o. 2020    
  Luther : včera - dnes SJ.D.24683 Univerzita Komenského v Bratislave 2020    
Stašák, Jozef Manažérska informatika III SJ.D.24695 Žilinská univerzita v Žiline 2019    
Čentéš, Jozef Marenie exekučného konania SJ.D.24741 Wolters Kluwer 2020    
Hučko, Branislav Mechanika biologických tkanív SJ.D.24828 SPEKTRUM STU 2020    
Stachová, Paulína Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí SJ.D.24849 Wolters Kluwer 2019    
Kováč, Dušan, Milan Rastislav Štefánik a Maurice Janin SJ.D.24863 Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2020    
Drgonec, Ján Múdri muži neskáču z mrakodrapu SJ.D.24521 Perfekt 2020    
  Nové trendy a perspektívy v histológii SJ.B.07685 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 2019    
  Novéna k svätému Michalovi Archanjelovi SJ.G.02230 ZAEX 2020    
Habaj, Michal, Od Tróje k Termopylám SJ.D.24520 Perfekt 2019    
Lacková, Zuzana Plemená psov SJ.B.07559 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2019    
Duračinská, Jana Povinnosť lojality (fiduciárne povinnosti) spoločníkov kapitálových spoločností SJ.D.24734 Wolters Kluwer 2020    
Adamkov, Marian, Priečne pruhovaný sval a myofasciálna bolesť hlavy SJ.D.25055 P+M, s.r.o. 2020    
  Remeslo so značkou Úľuv SJ.D.24931 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2020    
  Rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky SJ.D.25111 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2020    
Pavlásek, Juraj Sapiens: od neuronových sietí ku globálnemu kapitalizmu SJ.D.24818 Forum Sapientiae 2020    
Mátéffyová, Eva Španielčina SJ.D.24901 ENIGMA 2019    
Babai, František, Uhorskí králi SJ.D.24526 Perfekt 2019    
Švihura, Lukáš, Umenie života a liberálna kultúra SJ.D.25022 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2019    
Beresecká, Janka Vidiecky cestovný ruch SJ.B.08067 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2020    
Lopez, Aitziber, Vynálezkyne a ich vynálezy SJ.B.08126 Perfekt 2019    
Kováčová, Barbora Zážitkové vzdelávanie: agresia v sociálnych vzťahoch SJ.B.07556 Verbum 2020    
Hlavatý, Tibor, Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou SJ.D.24815 A-medi management 2020    

 

CD/DVD prístupné v študovni elektronických dokumentov

Autor Názov                                                                               Signatúra Vydavateľ Rok
Stodola, Jiří, Autodiagnostika SCR.C.11067 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2019
Raková, Jana Dietológia a liečebná výživa II. SCR.C.11139 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2019
Gáperová, Svetlana Elektronické praktikum z mykológie SCR.C.11108 Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied 2019
Makýš, Oto, Historické stavebné technológie a materiály SCR.C.11130 Slovenská technická univerzita v Bratislave 2019
Bielik, Lukáš Methodology of science an introduction SCR.C.11121 Comenius University in Bratislava 2019
Ilkovičová, Ľubica Moderná ZOO architektúra a typológia SCR.C.11104 Vydavateľstvo Spektrum STU 2019
Hrtko, Vladimír, Päťdesiatka SCR.C.11079 Nadácia 42 2019
Rovenská, Denisa Rozvoj profesionálnych kompetentností SCR.C.11084 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2019
Kováčová, Barbora, Štúdie o latentnej agresii II. SCR.C.11091 Verbum 2020
Chomová, Mária Základy bunkových transportných a signálnych procesov SCR.C.11110 Univerzita Komenského v Bratislave 2020
Krivá, Zuzana Základy programovania v jazyku C SCR.C.11134 Slovenská technická univerzita v Bratislave 2020

Posledná aktualizácia: Aktualizované 03.09.2020 09:25  Tlačiť HoreSubpage right banner