Dnes je Sobota 11.07.2020 , meniny má Milota 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Expresné skenovanie na objednávku - ESO

ESO je operatívna služba UKB v rámci ktorej sa individuálnym používateľom (nie inštitúciam) poskytuje vyhotovenie digitálnych kópií skenovaním častí tlačených a mikrofilmových dokumentov z fondu UKB.

Služba sa poskytuje nasledovne:

* Digitálne kópie sa zasielajú na mail, ktorý používateľ uviedol pri registrácii (aktuálnu mailovú adresu používateľ môže overiť na svojom konte po prihlásení sa do Portálu UKB).

* Služba spracuje len takú objednávku, ktorá sa viaže na dokumenty vo fondoch UKB. (V prípade, že dokument sa nachádza v inej knižnici, odporúčame Medziknižničnú výpožičnú službu.)

* Elektronický objednávkový formulár sa vypĺňa na základe verifikácie citácie, teda až po štúdiu / prezretí dokumentu.

* Služba spracúva len objednávky na časti dokumentu - t. j. niekoľko strán či kapitolu, max. do 20% z obsahu celého dokumentu. Služba sa poskytuje s ohľadom na platný zákon o ochrane autorských práv.

* Spracovanie objednávky, t. j. zaslanie kópie dokumentu používateľovi, trvá do 24 hodín.

* Objednané digitálne kópie  sa zasielajú prostredníctvom hypertextového linku, z ktorého je možné si (aj opakovane) dokument stiahnuť po dobu 14 dní.

* Služba sa poskytuje podľa aktuálne platného cenníka, t. j.  za kópiu jednej strany dokumentu (bez ohľadu na veľkostný formát) sa účtuje 0,10 €. Operátor služby vytvorí na konto používateľa dlh.

Ako si službu objednať :

* Na základe štúdia dokumentu (napr. objednané periodikum alebo stará tlač zo skladu) si používateľ vyplní elektronický objednávkový formulár, tu.

* Objednávka sa v papierovej podobe vytlačí na 2. poschodí pri Pulte viazaných periodík, kde sa priloží ku konkrétnemu dokumentu. Používateľ musí objednávku podpísať. Svojím podpisom používateľ potvrdzuje správnosť uvedených údajov a súhlasí s uhradením poplatku za službu.

V prípade ďalších otázok využite, prosím, tento kontakt : digitalizacia@ulib.sk

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 01.07.2020 13:33  Tlačiť Hore

Subpage right banner