Dnes je Sobota 26.09.2020 , meniny má Edita 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Novinky vo fonde

Výber z nových titulov v študovni DK NATO z oblasti bezpečnostnej politiky, medzinárodných vzťahov, politológie i histórie.

R. Ondrejcsák – T. H. Lippert (eds.): NATO at 70. Outline of the Alliance Today and Tomorrow, Bratislava, Stratpol 2019
Nové číslo zborníka Panorama, špecializujúceho sa na oblasť bezpečnosti a medzinárodných vzťahov, vyšlo pri príležitosti 70. výročia vzniku NATO a 15. výročia vstupu SR do NATO. Kolektív autorov sa venuje aktuálnym výzvam z rôznych oblastí bezpečnostnej politiky, ktorým musia NATO i Slovensko čeliť.

J. Eichler: Expanze na pozvání. Rozšiřování NATO a jeho důsledky, Praha, Univerzita Karlova 2019
Kniha sa zaoberá problematikou rozširovania NATO smerom na východ a jeho dopadmi na medzinárodnú bezpečnostnú situáciu s aplikovaním východísk teórie neorealizmu.

Strategic Survey 2018. The Annual Assessment of Geopolitics, Abingdon – New York, Routledge 2018
Titul každoročne ponúka zhodnotenie svetovej geopolitickej a mocenskej situácie a predstavenie aktuálnych výziev pre medzinárodný poriadok a bezpečnosť. Každá kapitola je venovaná jednotlivému strategickému regiónu sveta.

S. Raine: Europe’s Strategic Future. From Crisis to Coherence?, Abingdon – New York, Routledge 2018
Kniha sa venuje európskym krízovým situáciám posledných rokov a ich dôsledkom, ktoré ovplyvnili mocenské, hospodárske i bezpečnostné postavenie Európy. Dokáže starý kontinent obhájiť svoje ambície byť strategickým aktérom medzinárodných vzťahov?

S. Dorani: America in Afghanistan. Foreign Policy and Decision Making from Bush to Obama to Trump, London – New York, I. B. Tauris 2019
Publikácia skúma, ktoré faktory boli a sú pre americkú zahraničnú politiku rozhodujúce vo vedení vojny v Afganistane a ako ovplyvňujú udalosti v afgánskom zázemí. Autor využíva aj unikátne afgánske zdroje a zaoberá sa tiež tým, akú rolu v tomto konflikte hrajú susedné štáty Afganistanu.

M. O‘Sullivan: The Levelling. What’s Next After Globalization, New York, Public Affairs 2019
Autor analyzuje zmeny svetovej politiky a ekonomiky 21. storočia. Popri výhodách, ktoré svetu priniesla globalizácia, otvára priestor pre hľadanie riešení, ako sa vyrovnať s jej nedostatkami. Čo bude ďalším krokom po globalizácii?

R. Míčka: Global Governance? Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu, Brno, Barrister & Principal 2018
Kniha predstavuje rozličné koncepty tzv. globálneho vládnutia v historickej i aktuálnej perspektíve, ktoré autor zasadzuje nielen do kontextu medzinárodných vzťahov, ale predstavuje aj tematické podnety z myšlienkového prostredia svetových náboženstiev.

A. Horálek: Velký čínský národ. Nacionalismus s čínskými specifiky, Univerzita Pardubice 2019
I keď sa Čína prezentuje ako krajina so socialistickým zriadením, jej vládna politika sa prejavuje ako nacionalistická. Kniha ukazuje, ako sa v čínskom prostredí prelína štátna ideológia socializmu s nacionalizmom a predkladá základné koncepty, pomocou ktorých možno čínsky nacionalizmus lepšie pochopiť a vysvetliť.

M. Walzer: Spravedlivé a nespravedlivé války, Praha, Academia 2019
Je možné viesť vojnu, ktorá by bola eticky a morálne ospravedlniteľná? Publikácia je významným príspevkom v oblasti teórie spravodlivej vojny. Teoretické úvahy a argumentáciu dopĺňa historickou analýzou vojenských dilem.

M. Mazower: Temný kontinent: Evropa ve 20. století, Praha, Univerzita Karlova 2019
Európske 20. storočie bolo pretkané konfliktom hodnôt a ideologickým súperením. Autor sa snaží poukázať, že za hodnotami, ktoré sa nám dnes javia ako jednoznačne víťazné, sa odohrával príbeh veľmi tesných výsledkov a neočakávaných zlomov.

T. Řepa: Banderovci, Praha, Academia 2019
Autor sa odhodlal skúmať dlho opomínanú tému pôsobenia ukrajinskej skupiny banderovcov v Československu. Tento fenomén zároveň zasadzuje do aktuálneho kontextu informačnej vojny na východe Európy.

D. Brádlerová: Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři, Praha, Academia 2019
Doteraz žiadna armáda neprekonala špecifikum, akým bola podnikateľská činnosť československých légií. Na základe podrobného výskumu archívnych prameňov autorka osvetľuje okolnosti finančných aktivít légií v Rusku a kontroverzie, ktoré sa s nimi spájali.

Jdi! Vzpomínky legionáře Otakara Husáka. Kniha I. – II., Praha, Epocha 2017 – 2018
Dvojzväzkové vydanie rozsiahlych memoárov gen. Husáka na roky prvej svetovej vojny, ktoré strávil ako účastník československého odboja v Rusku a vo Francúzsku. Dielo vydala Československá obec legionárska v spolupráci s dcérou gen. Husáka.

M. Kšiňan: Milan Rastislav Štefánik, Bratislava, Lindeni 2019
Autor mapuje Štefánikov neobyčajný život i podoby historickej pamäte o jeho osobe v súčasnosti. Publikácia je čitateľsky veľmi atraktívna, okrem množstva fotografií obsahuje aj vyberateľné kópie vzácnych historických dokumentov.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 11.06.2020 14:17  Tlačiť Hore

Subpage right banner