Dnes je Sobota 26.09.2020 , meniny má Edita 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Multimédiá o NATO

Všetky  uvedené tituly  sú dostupné na DVD v študovni Depozitnej knižnice NATO.

 


 

"NATO'S Relations with Bosnia and Herzegovina - from Peacekeeping to Partnership"

"Vzťahy NATO s Bosnou a Hercegovinou – od mierovej misie k partnerstvu"

 

Trojdielny videodokument.

  • 1. časť – Budovanie mieru, postupné zapojenie NATO do podpory OSN pri ukončení vojny v Bosne-Hercegovine  a rozmiestnenie prvých mierových jednotiek v decembri 1995. Misia NATO pokračovala deväť rokov, až kým zodpovednosť za bezpečnosť v krajine prešla do rúk EÚ v decembri 2004.
  • 2. časť – Reforma Ozbrojených síl Bosny-Hercegoviny, vstup do programu  Partnerstvo za mier  v roku 2006.
  • 3. časť – Cesta k integrácii, prehlbovanie partnerstva s Alianciou,  výzvy na ceste k možnému členstvu v NATO 

English

French

  

 


 

"The NATO Chronicles"

"Kroniky NATO"

DVD predstavuje civilných občanov, ako aj mužov a ženy, ktorí pôsobia v ozbrojených silách a pracujú v Aliancii, aby sa svet stal bezpečnejším. Bez klišé a predpojatosti vidíme udalosti každodenného života a činnosti, príbehy pomáhajú ukázať ľudskú tvár NATO, jeho poslanie a záväzky.

English

French

  

 


 

"Afghanistan : Voices above the noise"

"Afganistan: Hlasy ponad hluk" 

Operácie NATO v Afganistane sú doteraz najrozsiahlejšie. Nové správy hovoria o rozširujúcich sa vzburách a rastúcej nespokojnosti. Médiá však neodhaľujú skutočný pokrok, ktorý sa dosiahol pri ochrane afgánskych civilistov, obnove krajiny a vlády zákona. DVD prináša názory Afgáncov, od súkromných vojakov až po generálov, od utečencov po ministrov, študentov po členov parlamentu, od robotníkov po obchodníkov. Film skúma obrovský komplex úloh, ktoré NATO plní v Afganistane a ukazuje, ako sa krajina v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom posúva k trvalej bezpečnosti..

English
French

  

 


 

"NATO REVIEW - New Strategic Concept"

"PREHĹAD NATO – Nová strategická koncepcia" 

Od podpísania poslednej strategickej koncepcie v roku 1999 sa veľa zmenilo. Keď sa formulovala posledná koncepcia, Google sotva existoval, You Tube, Facebook a Twitter ešte neboli na svete. Za posledných 10 rokov sa svet zásadne zmenil. Treba formulovať, ako by malo NATO reagovať na novú skutočnosť. DVD prináša názory odborníkov, od Madeleine Albrightovej až po estónskeho ministra zahraničia, od zástupcov mimovládneho sektora až po generálov, od pracovníkov NATO až po ruských poradcov.

English
French

  

 


 

"Women, Peace and Security."

"Ženy, mier a bezpečnosť " 

Vojna a konflikty častejšie zasahujú ženy a deti ako mužov. Uznávajúc dôležitú úlohu, ktorú ženy zohrávajú pri budovaní mieru, BR OSN prijala 31. októbra 2000 rezolúciu 1325, ktorá žiada ukončiť historickú nerovnosť účasti mužov a žien pri urovnávaní konfliktov. Publikácia skúma, akú pozornosť venuje Aliancia ochrane žien a detí v rámci svojich bojových operácií a ako zvyšuje účasť žien pri predchádzaní konfliktom.

English
French

  

 


 

"NATO Declassified"

"Odtajnené NATO" 

Pôvodné dokumenty, texty a fotografie, ktoré priblížia zrodenie Aliancie v období 1949 – 1959.

English
French

  

 


 

"Afghanistan: The Road to Stability"

"Afganistan: Cesta k stabilite"

 

Operácie NATO v Afganistane možno považovať za doteraz najrozsiahlejšie. Prichádzajú nové posily, afgánske ozbrojené sily získavajú na sile, väčší dôraz sa kladie na rekonštrukciu, rozvoj a vládu zákona, dosahuje sa pokrok. Vo filme si vypočujeme názory rôznych skupín Afgáncov. Dokument skúma komplexnosť úloh, ktoré NATO plní v Afganistane a ukazuje, ako sa krajina v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom posúva k trvalej bezpečnosti.

Film získal druhé miesto na medzinárodnom filmovom festivale WorldMedia Festival v Nemecku v kategórii Public relations – spoločnosť. Film si môžete pozrieť aj na YouTube.

English
French

  


 

"Six Colours"

"Šesť farieb" 

Šesť farieb, šesť príbehov, šesť filmárov. Za uplynulých 60 rokov sa spektrum operácií NATO rozšírilo. Video ponúka príbehy mužov a žien z rôzneho prostredia.

English
French

 


 

"Map-Mania Game"

"Hra s mapou" 

Pokúste sa umiestniť členské a partnerské krajiny NATO na mape a staňte sa zemepisným géniom! Alebo si túto hru zahrajte online: http://www.nato.int/multi/mapgame/.

English
French

 


 

"SPS – Interactive Tour"

"SPS – Interaktívna prehliadka" 

Interaktívne CD s fotografiami a krátkymi videami o vybraných projektoch NATO „Veda za mier a bezpečnosť“.

English
French

 


 

"Virtual Expo on NATO"

"Virtuálna prehliadka NATO" 

Ponúka prehľad hlavných úloh Aliancie pri riešení existujúcich a potenciálnych bezpečnostných hrozieb. Kombinácia interaktívneho videa, fotografie a textu.

English
French

 


 

"Defence against Terrorism – NATO´S Role"

"Obrana proti terorizmu – úloha NATO" 

Výpovede ľudí, ktorí sa denne zapájajú do boja proti terorizmu. Nie sú to iba vojaci, ale aj vedci, pracovníci spravodajských služieb, politici a štátni zamestnanci. Predstavujú rôznorodú odpoveď Aliancie na hrozbu terorizmu.

English
French

 


 

"NATO´s Operations and Missions"

"Operácie a misie NATO" 

Videoklipy o operáciách a misiách Aliancie v rôznych častiach sveta, o spolupráci s medzinárodnými organizáciami a nečlenskými krajinami. Približujú operácie krízového manažmentu, stabilizačných misií, obrany proti terorizmu, ako aj humanitárnej pomoci.

English
French

 


 

"NATO Science for Peace and Security Programme: Virtual Silk Highway in Afghanistan"

"Program NATO „Veda pre mier a bezpečnosť“: Virtuálna hodvábna diaľnica v Afganistane" 

Krátke video približuje aktivity v rámci programu NATO „Veda pre mier a bezpečnosť“, ktoré sa realizujú v Afganistane prostredníctvom projektu virtuálnej hodvábnej diaľnice.

English
French

 


 

"NATO´s Assistance to Training of the Afghan National Army and Police"

"Spolupráca NATO pri výcviku Afgánskej národnej armády a polícíe" 

Video o vybraných aktivitách operácie ISAF zameraných na výcvik Afgánskej národnej armády a Afgánskej národnej polície vrátane novej hraničnej polície. Aliancia podporuje afgánsku vládu pri zabezpečení stability a bezpečnosti v krajine formou výučby, výcviku a poskytovaním technickej vybavenosti.

English
French

 


 

"NATO Providing Assistance for the Education of Afghan Women"

"Afganistan: Hlasy ponad hluk" 

Krátky film o tom, ako Aliancia pokračuje v úsilí o podporu vzdelávania v Afganistane.

English
French

 


 

"HQ"

"Centrála" 

Interaktívne video ponúka fiktívny film, ktorý umožní nazrieť do zákulisia centrály Aliancie.

English
French

 

 Nato Xperience

"NATO Xperience"

CD ROM poskytuje odpovede na základné otázky o vzniku Aliancie, jej vývoji a súčasnom pôsobení.

 

English
French

 

 Combating terrorism: NATO´s role          

Combating Terrorism: NATO´s Role

Boj proti terorizmu: Úloha NATO

English/ French

 

Combating terrorism: NATO´s role 

Combating terrorism: NATO´s role             

Boj proti terorizmu: Úloha NATO

DVD ilustruje niektoré aspekty boja NATO proti terorizmu na politickej, technickej a vojenskej úrovni, ako aj formou spolupráce s partnermi.
English / French

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 03.04.2014 11:32  Tlačiť Hore

Subpage right banner