Dnes je Štvrtok 13.06.2024 , meniny má Anton

VELKOSŤ PÍSMA A A A

NISPEZ

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku (NISPEZ) je projekt financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Jeho hlavným cieľom je zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom, ktoré slúžia ako informačná podpora pre vedeckých pracovníkov na Slovensku v rokoch 2009 - 2014.

V rámci národného projektu NISPEZ sa vedeckovýskumnej obci poskytuje prístup do 16 databázových kolekcií, ktoré sú obsahovo a typologicky relevantné pre väčšinu univerzít, vysokých škôl a vedeckovýskumných pracovísk na Slovensku. Tieto sú jednotlivým inštitúciám zapojeným do projektu sprístupňované podľa profilového zamerania databáz a konkrétnej vysokej školy, univerzity či vedeckej knižnice. Okrem plnotextových a bibliografických databáz sú súčasťou ponúkanej kolekcie aj citačné a scientometrické databázy. 

UKB poskytuje prostredníctvom projektu NISPEZ prístup do databázy SpringerLink. Pre prístup k niektorým ďalším databázam (Web of Knowledge, ProQuest Central, ScienceDirect, SCOPUS, Wiley Online Library a i.) je možné využiť vzdialený prístup do EIZ v CVTI SR, do ktorého sa treba zaregistrovať.

Všetky informácie o jednotlivých databázových kolekciách, podmienkach prístupu k nim a o organizovaných odborných a informačných podujatiach sú zverejnené na webových stránkach projektu NISPEZ.

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 08.10.2012 14:59  Tlačiť Hore

Subpage right banner