Dnes je Pondelok 11.12.2023 , meniny má Hilda

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Študovňa elektronických dokumentov

Ventúrska ulica
1. poschodie


Tel.: 02 / 20 466 241
E-mail: sed@ulib.sk

Predstavuje nové informačné prostredie, umožňujúce používateľom vzdelávať sa a získavať poznatky z elektronických informačných zdrojov - CD, CD ROM, DVD z fondu knižnice. Medzi zaujímavé tituly študovne digitálnych dokumentov patria encyklopédie - Bohémia, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, Ottův slovník naučný a pod.. Zastúpené sú vysokoškolské skriptá a zborníky z konferencií, elektronické slovníky cudzích jazykov a množstvo iných zaujímavých dokumentov.

Okrem toho sa v Študovni elektronických dokumentov sprístupňujú:

V študovni je 36 pracovných staníc s operačným systémom Microsoft Windows 7.


 

Zásady využívania informačných prameňov v študovni elektronických dokumentov

 1. Informačné pramene v študovni elektronických dokumentov sa sprístupňujú len registrovaným používateľom knižnice.
 2. Predpokladajú sa základné znalosti práce s počítačom, internetom a databázami.
 3. Výsledky vyhľadávania si používateľ môže vytlačiť, uložiť na USB kľúč,  alebo zaslať do e-mailovej schránky.
 4. Získané informácie nie je dovolené využívať na komerčné účely alebo ich ďalej rozširovať, kopírovať, požičiavať a distribuovať. Používateľ je povinný dodržiavať autorsko-právnu ochranu údajov podľa autorského zákona a zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov a § 205 Trestného zákona.
 5. Informačné pramene sa využívajú len v súlade s poslaním a úlohami knižnice.
 6. Využívanie licencovaných e-zdrojov je viazané na podmienky stanovené v príslušných licenčných zmluvách. Používateľ sa zaväzuje, že bude tieto podmienky dodržiavať. Ide hlavne o dodržiavanie zásady, že získané dáta je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a pre osobnú potrebu používateľa. Nie je dovolené systematicky sťahovať celé elektronické zdroje.
 7. Nie je povolené:
  • prezeranie stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú neznášanlivosť, fašizmus, pornografiu a pedofíliu
  • hlučné správanie a vyrušovanie ostatných používateľov
  • používať mobilné telefóny
  • nerešpektovať pokyny konzultanta.
 8. Používateľ má plnú zodpovednosť za zásahy do konfigurácie počítača, ktoré by mohli mať vplyv na prevádzku počítača, a je zodpovedný za škody vzniknuté neodbornou manipuláciou.
 9. Obsluhu počítačov zabezpečuje konzultant.
 10. Používatelia sú povinní dodržiavať všeobecné ustanovenia Knižničného poriadku UKB a využívať informačné pramene na internete v súlade s právnymi a morálnymi normami.

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 20.04.2023 14:41  Tlačiť Hore

Subpage right banner