Dnes je Streda 17.10.2018, meniny má Hedviga

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Spýtajte sa knižnice

Formulár otázok a odpovedí

Dobrý deň, som študentkou PrifUK, a chcela by som si vypožičať nejaké dokumenty. Je potrebné sa niekam zaregistrovať alebo prihlásiť, alebo stačí mať platný ISIC? A je potrebné poslať žiadanku? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.
Dátum: 08.10.2018 17:30
Dobrý deň, je potrebné, aby ste sa prišli osobne zaregistrovať. Nebudeme  Vám vystavovať kartu používateľa, Vašu ISIC kartu zaregistrujeme do knižničného systému. Podľa Cennika služieb a poplatkov zaplatíte za aktiváciu 3,- €  https://www.ulib.sk/sk/cennik/. K registrácii je potrebné predložiť  platný  občiansky preukaz. Môžete využiť aj   predregistráciu.
Vyplnením predregistračného formulára si vytvoríte dočasnú registráciu, ktorá Vám umožní objednať si 10 dokumentov z Katalógu UKB.
Pri najbližšej návšteve knižnice je potrebné aktivovať si
predregistráciu,
 
Dobrý deň, aké je moje číslo kartičky, keď sa prihlasujem cez ISIC? vdaka,
Dátum: 08.10.2018 17:33
Dobrý deň, skontaktujú sa s Vami kolegyne z  oddelenia  absenčných výpožičiek
 
potrebovala by som požičať kmihu atkinson psychologie som z popradu
Dátum: 12.10.2018 17:11
Dobrý deň, titul, ktorý hľadáte, máme v našom knižničnom fonde, je však prístupný len na prezenčné štúdium v študovniach. Informujte sa prosím, vo Vašej  regionálnej knižnici - Podtatranskej knižnici v Poprade, či môžu knihu pre Vás požičať z niektorej inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
 
Kontroluje sa konzumácia jedál v študovni elektronických dokumentov? Nie? Tak by sa mala pretože "myš" je v takom stave že... , ďakujem. Študovňa verím, že nie je jedáleň.
Dátum: 05.10.2018 15:40
Vedúca oddelenia multimediálnych dokumentov požiadala našich zamestnancov, ktorí  majú služby v študovni  elektronických dokumentov, aby dôsledne upozorňovali používateľov, aby v zmysle knižničného poriadku UKB nekonzumovali  študovni  jedlá a sladené nápoje.
V lete sa uskutočnila dôkladná profylaktika počítačov. Každý pondelok kolegovia z oddelenia výpočtovej techniky počítače skontrolujú a vyčistia obrazovky, klávesnice a myši. Ak sa stretnete so znečisteným príslušenstvom k počítaču, je potrebné to hneď nahlásiť konzultantovi, ktorý zabezpečí nápravu.
 

 
Dobrý deň, bolo by možné získať The Europa year book : a world survey 1971. Vol. 1. London, England : Europa Publications 1960-2016. Za odpoveď vopred ďakujem
Dátum: 05.10.2018 15:41
Titul The Europa year book máme v našom
knižničnom fonde - signatúra 26.B.03270. Overiť údaje, objednať
príslušný ročník môžete prostredníctvom súborného katalógu periodík
https://chamo-skp.kis3g.sk/search/query?match_1=PHRASE&field_1=authid&term_1=290998&theme=skp
 
DRZÉ ŠATNIARKY (S VLASTNÝMI ZÁKONMI A OTVÁRACÍMI HODINAMI) Dobrý deň, vysvetlite, prosím, súdružkám šatniarkam, že ak OTVÁRACIE HODINY UKB končia o 16:00 hod., nikto nie je povinný "ZA 10 4 ODOVZDAŤ KĽÚČIKY!". K tomu nasledovné: 1) Otváracie hodiny (https://www.ulib.sk/sk/prevadzkove-hodiny/obmedzena-prevadzka-leto.html) znamenajú, že užívateľ - občan - čitateľ má právo počas tejto doby využívať všetky služby inštitúcie (podobne ako v maloobchodných predajniach, ktoré aj tety šatniarky určite navštevujú, pričom, ako to už na Slovensku chodí, v týchto prípadoch, keď sa nachádzajú "na opačnej strate pultu", nie sú (samy na seba) také "akurátne", 2) Spisovne má byť "O 10..." - je zrejmé, prečo tieto ženušky to dotiahli najvyššie do suterénu, 3) "Odovzdať kľúčiky" nemôžeme, pretože ich nemáme - sú u súdružiek šatniarok - to dokonca VOĽNE POLOŽENÉ NA PULTE, odkiaľ ich môže KTOKOĽVEK UCHMATNÚŤ! Som zvedavý, kto ponesie zodpovednosť za príp. "zmiznutie" osobných vecí z uzamknutých skriniek, ku ktorým PRÍSTUP MAJÚ LEN TETY ŠATNIARKY - ja osobne v takom prípade uvediem, že som tam mal uložených 100 000 € (ba možno aj viac). Za vybavenie môjho podnetu vopred ďakujem. S pozdravom Rasťo
Dátum: 13.08.2018 14:42
Vážený používateľ UKB, milý Rasťo,veľmi nás mrzí Vami opísaný incident v šatni Univerzitnej knižnice v
Bratislave (UKB). Je nám to ľúto, aj keď musíme dodať, že služby
šatne pre nás zabezpečuje externý dodávateľ a teda zamestnanci šatne
nie sú zamestnancami UKB. V každom prípade  sú však aj oni povinní
sa k našim používateľom správať slušne. Preto sme na základe Vášho
podnetu okamžite kontaktovali nášho dodávateľa a dôrazne sme žiadali
zjednať nápravu a poučiť ich nielen o vhodnosti prístupu k
používateľom, ale aj zamedziť svojvoľnému vykladaniu  pravidiel
otváracích hodín.
Správanie aj zamestnancov  externých firiem v priestoroch UKB musí
byť úctivé a slušné, lebo ich neúctivé správanie nerobí dobrý obraz
o UKB. Vieme , že naši používatelia prichádzajú do kultúrneho
prostredia a očakávajú aj také správanie od všetkých zamestnancov, s
ktorými prídu v UKB do styku . Veríme, že sa situácia už nebude opakovať a dúfame, že Vy
ostanete našim spokojným používateľom.

Mgr. Monika Lopušanová
Riaditeľka Úseku knižničných činností UKB
 
dobry den, moze aj zacinajuci diskjockey chodit do tejto kniznice alebo uz musim mat vydane nejke single pripadne albumy, aby som mohol sem chodit?
Dátum: 16.08.2018 11:17
Vážený kolega, neuviedli ste vek začínajúceho diskjockeya. Podľa knižničného poriadku UKB https://www.ulib.sk/sk/kniznicny-poriadok/i-vseobecne-ustanovenia.html , čl. 2 Podmienky prijatia za používateľa knižnice sa používateľom knižnice sa môže stať fyzická osoba od 15. roku veku. Ak je diskjockey mladší ako 15 rokov, potrebuje  potvrdenie s podpisom zákonných zástupcov o prevzatí hmotnej zodpovednosti. 
 
HLUK POD OKNAMI KNIŽNICE a V ŠTUDOVNIACH Dobrý deň, prečo nič nerobíte s neustálym obťažovaním návštevníkov knižnice HLUČNÝMI A najmä FALOŠNÝMI "MUZIKANTMI" priamo pod oknami študovní? Boli už i prípady, kedy žobrák sa snažil pútať pozornosť okoloidúcich NAHLAS PUSTENÝM RÁDIOM! Mali by ste iniciovať vznik PÁSMA KĽUDU okolo tejto akademickej inštitúcie, aby návštevníci - študenti mali pokoj na svoje štúdium. Pouliční hudobníci potrebujú súhlas obce vrátane určenia miesta, na ktorom smú "hrať" - práve tento inštitút musíte v súčinnosti s obcou (mestom resp. mestskou časťou) využiť. Pre prípady rušenia hlukom majú byť konzultanti v študovniach inštruovaní OZNÁMIŤ TOTO MESTSKEJ POLÍCII (159) resp. POLICAJNÉMU ZBORU (158) a žiadať o INTERVENCIU. Rovnako by ste mali viac dbať na rušenie návštevníkov MOBILNÝMI TELEFONISTAMI - v súčasnosti totiž zákaz používania telefónov v študovniach platí len na papieri; TELEFONISTI VÁS IGNORUJÚ a ROBIA SI Z VAŠICH PRAVIDIEL toaletný papier - telefóny vyzváňajú 1 radosť. Za odpoveď a najmä vyriešenie problémov vopred ďakujem! S pozdravom Rasťo
Dátum: 25.06.2018 10:33
Vážený používateľ Univerzitnej knižnice v Bratislave, milý Rasťo,samozrejme aj nás veľmi mrzí, že v letných mesiacoch  sú naši
používatelia rušení hlukom z ulice, či už ide o "produkciu insitných
umelcov",  hlukom z rádií od sociálne znevýhodnených občanov, či
hlukom turistických skupín. Žiaľ, práve časti budovy, kde sa
nachádzajú študovne (všeobecná študovňa, študovňa elektronických
dokumentov a študovňa mikrofilmov) nie sú  po rekonštrukcii z roku
2005 vybavené vetracím (klimatizačným) systémom a ich orientácia
spôsobuje, že tam v letných mesiacoch celé popoludnie svieti slnko.
Iná forma vetrania, ako cez okno, žiaľ nie je možná. Otvorenie okien
však spôsobí zvýšenie hlučnosti hlukom z ulice.  Neotvorenie okien
zas nedýchateľnosť vzduchu a neúmerné zvýšenie interiérovej
teploty. UKB sa snaží, aby naši používatelia mali pokoj na štúdium, či prácu
v knižnici a na pouličných umelcov pravidelne volávame mestskú
políciu, ktorá je oprávnená zasiahnuť v takýchto prípadoch, ale len
čo jeden "umelec" odíde, o krátky čas sa dostaví ďalší. Okrem toho,
aj v rámci letných kultúrnych podujatí býva samotné Staré mesto
miestom konania rôznych oficiálne povolených kultúrnych podujatí
(napr, Viva ulica v rámci festivalu Viva Musica apod), kedy už nie
je možné zasiahnuť, keďže ide o povolené voľné pouličné aktivity
(schvaľuje ich aj MČ BA Staré mesto). Samozrejme sa nevzdávame a
"hudobné" prejavy nahlasujeme mestskej polícii, na ktorej je
overovanie, či ide o povolené alebo nepovolené podujatie. Žiaľ, inú
možnosť nemáme.Čo sa týka rušenia používateľov hlučným telefonovaním zo strany
samotných používateľov - opäť sa ich snažíme upozorniť, že hlasné
telefonovanie nielenže ruší ostatných, ale je aj porušením
knižničného poriadku, ktorý je povinný každý používateľ dodržiavať,
ale je hlavne prejavom slušnosti a tolerancie k ostatným sa takéhoto
konania vyvarovať. Žiaľ, aj tu narážame na často nedisciplinovanosť,
pobúrenie až agresivitu používateľov, ktorí takéto upozornenia
vyhodnocujú osobne. Nevzdáme sa a v prípade, že budete svedkom
takéhoto vyrušenie, prosím, oslovte najbližšieho pracovníka na
pulte, ktorý buď sám alebo s privolanou pomocou SBS UKB bude
situáciu bezodkladne riešiť.  

S pozdravom  Mgr. Monika Lopušanová, riaditeľka Úseku knižničných činností Univerzitnej knižnice v Bratislave


 
dobry den, chcela som sa spytat, ci sa Kniznicny pas automaticky predlzuje, alebo po roku vyprsi a obnova sa musi ist vykonat osobne do kniznice? dakujem Gamanova, c.karty 3953589706
Dátum: 29.05.2018 07:55
Identifikačnú kartu používateľa - knižničný pas je potrebné aktivovať do knižničnéhp systému UKB osobne pri návšteve knižnice.
 
Dobrý a krásny májový čas všetkým, čo sa snažia stav zlepšiť (a viac guráže tým, čo sa už o nič nesnažia) Sme partia študentov, ktorí musia prežiť na internáte, pritom makáme na brigádach, a sme radi za každú pomoc. Čakali sme, že Univerzitná knižnica,(ako hlavná knižnica v hlavnom meste členského štátu EÚ) bude miestom, kde študenti nájdu zázemie (lebo internát to teda nie je). ALE – ŠTÚDIUM 21. STOROČIA JE O E-ZDROJOCH - E-NÁSTROJOCH - E-PRIESTOROCH. V tomto smere, prepáčte, sa Univerzitná knižnica mení na skanzen či múzeum. A to nie je (zatiaľ) pomaly dvojtýždňový výpadok wifi, výpadok ineterntu vôbec, uzavretie PC študovne, nemožnosť tlačiť dokumenty, nedostatok PC na iných miestach, už doslova nepríjemné hádky medzi ľuďmi za tými doslova pár PC čo ešte zostali (nech žije slušné Slovensko), ale – CELKOVÁ ÚPLNÁ ZANEDBANOSŤ, ZASTARANOSŤ, ANTIUŽÍVATEĽSKOSŤ PC VYBAVENIA – KTORÉ MÁ BYŤ DNES TAKOU ÚPLNOU SAMOZREJMOSŤOU A NORMÁLNOSŤOU AKO BOLI PRED 30 ROKMI KNIHY A TLAČ. TO, ČO SA V KNIŽNICI DEJE TERAZ (APRÍL-MÁJ 2018) – JE EVIDENTNE LEN DÔSLEDOK TOTÁLNEHO A VŠEOBECNÉHO ZANEDBANIA PC SYTÉMOV –PC ÚDRŽBY – PC VYBAVENIA – a nie za posledné 2 týždne – ale – aspoň posledné 2 desaťročia. OK, v SK peniaze akože nie sú (teda sú, len v nesprávnych rukách) – ale predsa len… ostať na úrovni “PC praveku Windows 95” je nielen podraz na nás, čo sme čakali NIE NADŠTANDARD LEN N O R M Á L N E SLUŽBY – ale je to hanbou a sebauzavretím pre vás – pre knižnicu :-((( OK, najbližšie si u vás kúpime už len lístky do múzea… Vaši sklamaní – a smutní čitatelia Andrej, Filip, Roman, Denisa, Zdena (a ako vieme mnohí ďalší) Nielen súhlasíme ale očakávame zverejnenie otázky - a odpovede na webstránke knižnice. Ďakujeme!
Dátum: 10.05.2018 10:00
Milí naši používatelia, veľmi nás mrzí situácia - nevyhnutné dočasné
uzatvorenie študovne elektronických dokumentov (ŠED) - ktoré výrazne
zasiahlo a obmedzilo prístup našich používateľov k službám
poskytovaných UKB.  Snažili sme sa túto situáciu komunikovať smerom
k používateľom a ospravedlniť sa. Nešlo o samoúčelné a bezdôvodné
uzatvorenie a technickú chybu sme sa snažili urýchlene riešiť.
Incident takéhoto rozsahu sa nám stal po prvý krát - od otvorenia
knižnice po rekonštrukcii v r. 2005. Sme si však vedomí, že to
spôsobilo istý diskomfort  pre našich používateľov. Od 9. 5. 2018 je
ŠED opäť prístupná pre používateľov. Na odstraňovaní poruchy na WIFI
sieti pracujeme a veríme, že bude tiež v krátkom čase zapojená.Čo sa týka technického vybavenia používateľských priestorov
knižnice, tak UKB sa snaží v rámci finančných možností o pravidelnú
obnovu a údržbu  IKT technológií. Naši používatelia majú k
dispozícií PC s operačným systémom Windows 7 (v ŠED zakúpené v r.
2014) a Windows 10 (Info USA). V prípade potreby tlače, tak tá bola
a je možná na multifunkčných zariadeniach aj z USB kľúča. Návod je
prístupný pri zariadeniach, alebo je možné požiadať o pomoc
konzultanta pri pultoch knižnice.Veríme, že nám predsa len zachováte svoju priazeň a pochopíte našu
snahu o operatívne riešenia vzniknutých problémov, vždy však tak
konáme v prospech našich používateľov.

Mgr. Monika Lopušanová, riaditeľka úseku knižničných činností Univerzitnej knižnice v Bratislave
 
Zobraziť stránku  

Posledná aktualizácia: Aktualizované 07.12.2015 11:21  Tlačiť Hore

Subpage right banner