Dnes je Nedeľa 27.05.2018, meniny má Iveta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Mesačný prehľad podujatí

M Á J   2 0 1 8

 

23. 4. – 30. 4.
GENERÁL PHDR. MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
* 21. JÚLA 1880 – † 4. MÁJA 1919

Výstava
Brigádny generál francúzskej armády PhDr. Milan Rastislav Štefánik
je jednou z najvýznamnejších osobností v dejinách slovenského národa.
Okrem toho, že Štefánik bol všeobecne uznávaným vedcom – astronómom,
bol aj politikom, diplomatom, spolutvorcom a hlavným vojenským
organizátorom československých légií a významne prispel k vytvoreniu
spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918.
Otvorené: v čase otváracích hodín knižnice
Barokové nádvorie, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
Ústav politických vied SAV
Nadácia Milana Rastislava Štefánika
Univerzitná knižnica v Bratislave
Skupinové návštevy je potrebné avizovať na uvedených kontaktoch
Multifunkčného kultúrneho centra UKB, jednotlivcov prosíme oznámiť záujem
o prehliadku výstavy u pracovníka SBS pri vchode na Barokové nádvorie.
Výstavu pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika v rámci
projektu LÉGIE 100 pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR.
Vstup voľný

 


ŠTVRTOK| 3. 5. 10.00 h
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ
A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL

12. medzinárodná konferencia organizovaná pod záštitou ministerky
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej
Prednášková sála, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
Slovenská pedagogická knižnica
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vstup pre registrovaných účastníkov

 


9. 5. – 18. 5. 2018
CODEX SERAPHINIANUS

Najbizarnejšia kniha sveta
Podľa mnohých patrí k najkrajším, najzvláštnejším, ale aj najzáhadnejším
knihám, aké kedy uzrelo svetlo sveta. Codex Seraphinianus – encyklopédia
imaginárneho sveta, je majstrovským dielom talianskeho výtvarníka
a architekta Luigiho Serafiniho, hosťa Bratislavského knižného festivalu.
Otvorené: v čase otváracích hodín knižnice
Barokové nádvorie, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
BRaK – Bratislavský knižný festival
Transbook
Literárne informačné centrum
Európska komisia
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave
Výstava je súčasťou Bratislavského knižného festivalu
Vstup voľný

 


STREDA| 9. 5. 17.30 h
PREJAVY GUADALUPSKEJ ZBOŽNOSTI
V MEXICKOM DOMORODOM PROSTREDÍ

Prednáška z cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom
Prednáška sa zameria na kult panny Márie Guadalupskej, ktorá je mexickou
národnou sväticou a patrónkou krajiny. Domorodí Mexičania ju považujú
za svoju patrónku a ochrankyňu a sviatok jej zjavenia je popri sviatku
svätého patróna tej ktorej komunity, najväčším sviatkom roka.
Prejavy guadalupskej zbožnosti v indiánskom prostredí nie sú jednoliate, spája ich
však ústredná postava Guadalupany, ktorej význam prekročil náboženské hranice.
Prednáša:
doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.,
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií,
Filozofická fakulta UCM, Trnava
Seminárna sála, Klariská 5
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV
Vstup voľný

 


ŠTVRTOK| 10. 5. 17.00 h
SPÚTANÍ ČASOM

Prezentácia novej knihy Martina Repu
Mysteriózny príbeh, kde hlavnú úlohu zohráva láska ako hnací motor
na prekonanie všetkých prekážok, je zároveň odvážnou sondou do neznámych
hlbín nášho podvedomia. Autor ponúka jednu z odpovedí na večné otázky
ľudstva, či existuje aj iný život ako ten, čo poznáme.
Seminárna sála, Klariská 5
Usporiadatelia:
Vydavateľstvo Forza Music
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vstup voľný

 


PONDELOK| 14. 5. 18.00 h
MLADŠIA FRAKNOVSKÁ LÍNIA ESTERHÁZYOVCOV

Prezentácie knižnej publikácie
Publikácia ponúka 23 príspevkov zoradených do šiestich tematických celkov.
Tie inovatívne otvárajú doposiaľ málo známe otázky z histórie rodu
a konkrétne sledovanej línie.
V drvivej väčšine vychádzajú z pramenných výskumov a tak neraz prinášajú
doposiaľ málo známe, alebo úplne neznáme informácie rôzneho druhu.
Seminárna sála, Klariská 5
Usporiadatelia:
Mestské múzeum v Senci
Občianske združenie Bratislavské rožky
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vstup voľný

 


UTOROK| 15. 5. 17.00 h
ARCHITEKTÚRA OBILNÝCH SÝPOK A SÍL
NA SLOVENSKU

Vývoj architektúry hospodárskych stavieb
Prednáška bude nadväzovať na archívny výskum a výstavu uskutočnenú
v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave v dňoch 3. 4. 2018 – 14. 4. 2018.
Výskum bol zameraný na zber a analýzu materiálov o obilných sýpkach
a silách stavaných na Slovensku v 20. storočí.
V tomto období sa naplno prejavil progres spojený s novými formami
uskladňovania, s posunom v mechanizácii skladov, rovnako ako aj vplyv
nových materiálov použitých na výstavbu.
Prednáša:
Ing. arch. Tereza Bartošíková,
výskumná pracovníčka PÚ SR a doktorandka Fa STU
Prednášková sála, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Výskumné centrum priemyselného dedičstva ČVUT Praha
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie podporili:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Spolok architektov Slovenska
Výskum bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.
Vstup voľný

 


17. 5. – 4. 6.
JIŘÍ ŠALAMOUN

Legenda československej ilustrácie
Kto by nepoznal Maxipsa Fíka, jednu z najsympatickejších zvieracích postáv
československého animovaného filmu.
Jiří Šalamoun však okrem nej vytvoril desiatky ďalších charakterov
v desiatkach krásnych kníh a dnes právom patrí medzi legendy
stredoeurópskej knižnej ilustrácie.
Vernisáž:
Štvrtok, 17. 5., 18.00 h
Otvorené:
pondelok – piatok, 14.00 h – 18.00 h
sobota – nedeľa, 10.00 h – 18.00 h
Sobota, 19. 5.: 13.00 h – 23.00 h (posledný vstup 22.30 h)
Výstavná sála, Michalská 1
Usporiadatelia:
BRaK – Bratislavský knižný festival
České centrum v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave
Výstava je súčasťou Bratislavského knižného festivalu
a 14. ročníka podujatia Noc múzeí a galérií v Bratislave
Vstup voľný

 


ŠTVRTOK| 17. 5. 17.00 h
BUDÚCNOSŤ SLOVENSKEJ ŽURNALISTIKY
V NAJBLIŽŠÍCH ŠTYROCH ROKOCH

Prednáška sa zameria na základné tézy fungovania Slovenského syndikátu
novinárov, na prácu novinárov na Slovensku a na potrebu ich ochrany.
Prednáška objasní práva a povinnosti osôb, ktoré sa venujú investigatívnej
žurnalistike a poskytne pohľad na kontrolu práce novinárov zo strany
medzinárodných profesných organizácií.
Prednáša:
Daniel Modrovský,
Slovenský syndikát novinárov
Seminárna sála, Klariská 5
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
Slovenský syndikát novinárov
Prednáška sa koná pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače,
ktorý vyhlásilo OSN na 3. mája
Vstup voľný

 


ŠTVRTOK| 17. 5. 17.00 h
PREZENTÁCIA KNIHY JAKUBA DRÁBIKA
FAŠISTA: PŘÍBĚH SIRA OSWALDA MOSLEYHO

Stretnutie a diskusia s vedeckými pracovníkmi Historického
ústavu SAV o ich tvorbe a výskume v rámci cyklu Historia magistra...
Prednáša:
Mgr. Jakub Drábik, PhD,
vedecký pracovník Historického ústavu SAV
Mgr. Martin Posch,
interný doktorand Historického ústavu SAV
Prednášková sála, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
Historický ústav SAV
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vstup voľný

 

PIATOK|18. 5., 14.00 h
DERADIKALIZÁCIA TERORISTOV V INDONÉZII

Prednáška  sa zameria na úlohu Národnej protiteroristickej agentúry Indonézie v boji proti terorizmu a využívanie programov na prevenciu terorizmu. Vzostup radikalizácie, násilného extrémizmu a terorizmu sú výzvy, ktorým musia štáty čeliť na globálnej, regionálnej a národnej úrovni. 
Ako Indonézia rieši tieto problémy, dozviete sa na prednáške. 
Prednáša:
Andhika Chrisnayudhanto, riaditeľ regionálnej spolupráce, Národná protiteroristická agentúra Indonézie 
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Inštitút ázijských štúdií v Bratislave 
Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave
Prednáška je organizovaná v spolupráci s Inštitútom ázijských štúdií v Bratislave a Veľvyslanectvom Indonézskej republiky v Bratislave.
Vstup voľný


UTOROK| 22. 5. 10.00 h
AKČNÝ PLÁN PRE POTRAVINY A VÝŽIVU NA ROKY

2017-2025
Prednáška sa zameria na Akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2017-2025,
ktorý dňa 8. marca 2017 schválila vláda Slovenskej republiky uznesením
č. 117/2017, a ktorého cieľom je podpora zdravej výživy a zlepšenie
stravovacích návykov obyvateľov.
Snahou Akčného plánu je predchádzať ochoreniam, ktoré súvisia s obezitou
a všetkými formami podvýživy.
Prednáša:
Mgr. Daniela Bezegová,
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických
výrobkov
Seminárna sála, Klariská 5
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave
– Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Vstup pre študentov pridružených škôl UNESCO.

 


UTOROK| 29. 5. 18.00 h
MÁJ, LÁSKY ČAS

Operetný koncert študentov Konzervatória venovaný 95. narodeninám
prvej slovenskej operetnej divy pani Gizely Veclovej.
Seminárna sála, Klariská 5
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave – Hudobný kabinet
Konzervatórium v Bratislave
Vstup voľný

 


STREDA| 30. 5. 8.30 h
AKO SPRÍSTUPŇOVAŤ HODNOTY NÁŠHO
ZELENÉHO DEDIČSTVA

Moderné formy interpretácie a prezentácie
Cieľom seminára je prezentovať moderné formy a prístupy k prezentácii
a interpretácii pamiatok záhradného umenia zo zahraničia i zo Slovenska
a motivovať vlastníkov, správcov či užívateľov týchto priestorov aj
k efektívnejšiemu využívaniu ich sociálno-ekonomického potenciálu.
Prednášková sála, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
Národný Trust n.o.
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vstup pre pozvaných účastníkov
Viac informácií o registrácii na www.ulib.sk

 


STREDA| 30. 5. 13.30 h
INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING

Pracovné stretnutie študentov z Ekonomickej univerzity v Bratislave
a amerických študentov z University of Wisconsin – La Crosse so zástupcami
Veľvyslanectva USA na Slovensku
Seminárna sála, Klariská 5
Usporiadatelia:
Veľvyslanectvo USA na Slovensku
Univerzitná knižnica v Bratislave – InfoUSA
Vstup pre pozvaných účastníkov

 


ŠTVRTOK| 31. 5. 8.30 h
ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Kvalitné životné prostredie pre mestá a obce
Cieľom semináru je prezentovať význam zelenej infraštruktúry pre rozvoj
miest a obcí na Slovensku. Súčasťou podujatia bude predstavenie
medzinárodného projektu PERFECT a diskusia na tému Stromy v meste.
Prednášková sála, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
Národný Trust n.o.
ISA Slovensko
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vstup pre registrovaných účastníkov

Posledná aktualizácia: Aktualizované 15.05.2018 14:30  Tlačiť Hore

Subpage right banner