Dnes je Štvrtok 07.12.2023 , meniny má Ambróz

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Mesačný prehľad podujatí

DECEMBER 2 0 1 9

 

BUDOVY UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE V PREMENÁCH ČASU

Výstava pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzitnej knižnice v Bratislave

Otvorené: každý deň, počas otváracích hodín knižnice
Trvanie výstavy: 10. 10. 2019 – 15. 1. 2020
Barokové nádvorie, Ventúrska 11

Usporiadateľ:

 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


Jozef Gregor Tajovský

Politik, legionár a spisovateľ.

Panelová diskusia z cyklu "Osobnosti slovenskej politiky" predstaví Jozefa Gregora Tajovského pred rokom 1918 ako politika Slovenskej národnej strany, príslušníka československých légií v Rusku a významného slovenského spisovateľa.

Diskutujúci:

 • PhDr. Jozef Beňovský – emeritný riaditeľ Slovenského národného literárneho múzea v Martine
 • plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. – riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave
 • prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. – Pedagogická fakulta UK v Bratislave
 • PhDr. Miroslav Pekník, CSc. - Ústav politických vied SAV v Bratislave

Utorok 3. 12.  2019 - 16:30 – 19:30 h
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Ústav politických vied SAV
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


Ázijské investície na Slovensku Súčasnosť a budúcnosť

Diskusia zo série podujatí  ASIA TALKS sa zameria na ázijské investície na Slovensku.  Slovenská ekonomika bola po roku 1989 vo veľkej miere odkázaná na zahraničné investície a mnoho z nich prišlo práve z východnej Ázie. Pravdepodobne najznámejší príklad je kórejská Kia, avšak Japonsko investovalo ešte väčší objem. Ďalší významný zdroj investícii je Taiwan. Paradoxne, aj napriek veľkosti ekonomiky, pevninská Čína stále investovala relatívne malý objem a v porovnaní s ostatnými bol jej technologický prínos podstatne menší. Počas diskusie bude predstavená aj štúdia CEIAS na tému ázijských investícii na Slovensku a budeme sa rozprávať aj o vyhliadkach do budúcnosti.

Podujatie sa koná v spolupráci so  Stredoeurópskym  inštitútom  ázijských štúdií (CEIAS) pri príležitosti Medzinárodnej dekády pre zbližovanie kultúr, ktorú vyhlásilo OSN na roky 2013–2022.

Štvrtok 5. 12. 2019 - 16:30 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

 • Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií (CEIAS)
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


Cesta k víťazstvu

Panelová výstava pod záštitou Ministerstva kultúry Ruskej federácie.

Unikátne materiály poskytnuté na prezentáciu z fondov Ruského štátneho múzea súčasných dejín Ruska, Ruského štátneho archívu sociálno-politických dejín, Ústredného archívu Ministerstva obrany Ruskej federácie a Archívu zahraničnej politiky Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, vrátane materiálov dlhodobo uložených s označením „prísne tajné“. Výstava sprístupnená na barokovom nádvorí.

Vernisáž výstavy: štvrtok 12. 12. 2019 o 16:00 v prednáškovej sále UKB.
Od 12. 12. 2019 do 15. 1. 2020

Barokové nádvorie, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Ambasáda Ruskej federácie na Slovensku
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


Hudba, žena a pramene

Z nových publikácií Ústavu hudobnej vedy SAV.

Prezentované knižné monografie sa zaoberajú vybranými témami hudobných dejín Slovenska od stredoveku po začiatok 20. storočia. Doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc. predstaví publikáciu zacielenú na ženu a jej miesto v tradičných hudobných kultúrach.  PhDr. Eva Veselovská, PhD. prezentuje katalóg  stredovekých notovaných fragmentov z  Kežmarku. PhDr. Jana Lengová, CSc.  priblíži monografiu o živote a diele bratislavskej rodáčky, klaviristky, skladateľky a spisovateľky Stephanie  Wurmbrand-Stuppachovej.

Pondelok 9. 12. - 15:00 – 17:00 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

 • Ústav hudobnej vedy - SAV
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


SKUTOČNÍ JAMESOVIA BONDOVIA? - Spolupráca SOE a Československého odboja počas druhej svetovej vojny

Britské tajné služby boli počas druhej svetovej vojny významným partnerom československého odboja.  Spolupráca aj konflikty sú však často prekryté hlavne diskusiou o atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. V decembrovej diskusii sa však zameriame  hlavne na celkovú spoluprácu medzi tajnými službami počas druhej svetovej vojny ako aj na to, aký význam mal priestor strednej Európy a lokálne odbojové hnutia v plánoch britských tajných služieb.

Diskusia sa uskutoční v rámci projektu Storočie.sk, ktorý je podporovaný Britskou ambasádou.

Diskutujúci:

 • PhDr. Milan Vyhlídal, Ph.D., Katedra vojenského umenia, Univerzita Obrany v Brne
 • PhDr. Pavel Kreisinger, Ph.D., Katedra histórie, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Mgr. Martin Posch, PhD., Historický ústav SAV
 • Mgr. Jakub Drábik, PhD., Historický ústav SAV - moderátor

Streda 11. 12. 2019 - 17:30 h
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • STRATPOL - Strategic Policy Institute
 • Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


Vianočný koncert

Koncert študentov a pedagógov Konzervatória v Bratislave. Účinkujú študenti speváckeho odboru a pedagógovia odboru klavírnej spolupráce.

Streda 11. 12. 2019 - 18:00 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

 • Konzervatórium v Bratislave
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný.


Kontakty
+421 2 2046 6517, + 421 918 898 862
vedenie MFKC
+421 2 2046 6521
produkcia.mfkc@ulib.sk
www.ulib.sk
Univerzitná knižnica v Bratislave
www.facebook.com/ulibsk

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 10.12.2019 15:04  Tlačiť Hore

Subpage right banner