Dnes je Utorok 19.03.2019, meniny má Jozef

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Mesačný prehľad podujatí

M A R E C  2 0 1 9

 

 

14. 2. – 30. 3.
LISTOVÁNÍ SLOVENSKEM

Slovenská literatura v českých
nakladatelstvích 1918–1939
Putovná výstava vznikla pri príležitosti osláv 100. výročia
založenia Československa v Památníku národního písemnictví
v Prahe a predstavuje sondu do dosiaľ málo spracovanej témy
vzťahov Čechov a Slovákov na poli knižnej kultúry. Na 30
panelových plochách približuje najvýznamnejšie české
nakladateľské projekty a knižné edície venované slovenskej
tvorbe. Sústreďuje sa pritom len na tých českých nakladateľov,
ktorí vydávali slovenskú literatúru v pôvodnom znení
a neprekladaním z jedného jazyka do druhého napomáhali
zoznamovať českých čitateľov nielen so slovenskou
literatúrou, ale aj kultúrou.
Autorka výstavy: Mgr. Monika Kapráliková, Ph.D.
Kurátor výstavy: PhDr. Karel Kolařík, Ph.D.
Otvorené: počas otváracích hodín UKB
Barokové nádvorie, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
Památník národního písemnictví v Prahe
Univerzitná knižnica v Bratislave
Archív Knihovny Národního muzea
Literárny archív Slovenskej národnej knižnice
Slovanská knihovna
Výstava bola súčasťou Európskeho roku kultúrneho dedičstva
2018 a projektu Společné století.
Vstup voľný

 


15. 2. – 15. 3.
ĽUDOVÝ ODEV NA ZÁHORÍ – tradícia
a dnešok

Výstava mapuje lokálne formy sviatočného
a obradového mužského a ženského odevu,
vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného
na panstvá. Prostredníctvom kompletných odevov
inštalovaných na figurínach, jednotlivých súčiastok, textov
a obrazového materiálu oboznámi návštevníka s podobami
skalického, holíčskeho, šaštínskeho, senického, jablonického,
moravskosvätojánskeho, malackého a plaveckého ľudového
odevu v minulosti.
Panelová časť výstavy charakterizuje druhy a formy ľudového
odevu na Záhorí a ponúka podrobnejšie informácie
k vystaveným predmetom.
Kurátormi výstavy sú odborní pracovníci Záhorského múzea
v Skalici
Mgr. Dita Andrušková, PhD. a PhDr. Richard Drška.
Otvorené: pondelok – nedeľa, 11.00 – 18.00 h
Výstavná sála, Michalská 1
Usporiadatelia:
Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vstup voľný

 


UTOROK|5. 3. 17.00 h
LISTOVANÍ SLOVENSKEM

Prednáška Mgr. Moniky Kaprálikovej, PhD.
k rovnomennej výstave
Ako sa predávali a kupovali knihy po skončení tzv.
Veľkej vojny na Slovensku? Čo viedlo českých
nakladateľov vydávať pôvodnú slovenskú tvorbu
v origináli a akú úlohu pritom v dejinách
slovenskej literatúry? Ktorá slovenská kniha
zaznamenala ako prvá úspech v zahraničí?
Odpovede na tieto i ďalšie otázky sa dozviete na prednáške
Mgr. Moniky Kaprálikovej, PhD. „Listovaní Slovenskem“.
Prednášková sála, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
Památník národního písemnictví v Prahe
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie je súčasťou Týždňa slovenských knižníc 2019
Vstup voľný

 


UTOROK|5. 3. 17.30 h
PANIE K DEŤOM A NA UPRATOVANIE

Paradoxy vznikajúceho trhu
Prednáška z cyklu Antropologické potulky svetom
ľudských kultúr
Prednáška je zameraná na vznikajúci trh platených prác
v domácnosti na Slovensku.
Prednáša:
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková,
Katedra sociológie Fakulty sociálnych štúdií,
Masarykova Univerzita v Brne
Seminárna sála, Klariská 5
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Slovenská asociácia sociálnych antropológov
Ústav sociálnej antropológie Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK
Podujatie je súčasťou Týždňa slovenských knižníc 2019
Vstup voľný

 


STREDA|6. 3. 17.00 h
ZÁHORÁCKÉ PJESŇIČKY

a ďalšie publikácie Záhorského múzea
v Skalici
Prezentácia edičnej činnosti Záhorského múzea
v Skalici pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc
a prebiehajúcej výstavy Ľudový odev na Záhorí.
Dôraz bude venovaný publikácii vydanej
v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave
Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky – súborné
vydanie.
Prednášková sála, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Hudobné centrum
Univerzitná knižnica v Bratislave
Podujatie je súčasťou Týždňa slovenských knižníc 2019
Vstup voľný

 


ŠTVRTOK|7. 3. 17.00 h
OD NÁRODNÉHO ZNOVUZRODENIA
K SOCIALIZMU NÁDEJE

Stretnutie s Prof. Francescom Leoncinim
Tento rok si pripomíname tridsiate výročie Nežnej revolúcie,
ktorá viedla k vzniku Českej a Slovenskej republiky.
Pri tejto príležitosti sa bude konať stretnutie spojené
s diskusiou o histórii a udalostiach, ktoré spájajú tieto
dve krajiny.
Francesco Leoncini (Benátky, 1946) je najvýznamnejším
talianskym bádateľom česko-slovenských dejín
a smerodajným interpretom politickej a spoločenskej reality
v strednej Európe.
Prednášková sála, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
Taliansky kultúrny inštitút
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vstup voľný

 


19. 3. – 31. 3.
Film sk. II

Výstava fotografií Petra Stanleyho Procházku Film sk. II,
je pohľadom autora na čarovný svet filmu u nás v rokoch
1968 – 2019.
Vernisáž: 18. 3. o 17.00 h
Otvorené: pondelok – nedeľa, 11.00 – 18.00 h
Výstavná sála, Michalská 1
Usporiadatelia:
Stredoeurópsky dom fotografie
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vstup voľný

 


STREDA|20. 3. 10.00 h
PÄTNÁSŤ ROKOV ČLENSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V NATO

Diskusné stretnutie vysokoškolských študentov s odborníkom
na medzinárodnú bezpečnosť o význame členstva SR v NATO,
jej aktívnej účasti v medzinárodných operáciách, ako aj
o ďalšom smerovaní Aliancie.
Seminárna sála, Klariská 5
Usporiadatelia:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Vstup pre pozvaných

 


STREDA|20. 3. 17.00 h
3. ROČNÍK DŇA TALIANSKEHO
DIZAJNU VO SVETE

Prednáška Lorenza Palmeriho o dizajne
„Veľvyslancom“ 3. ročníka Dňa talianskeho dizajnu vo svete,
ktorý bol vybraný pre Bratislavu je Lorenzo Palmeri.
Lorenzo Palmeri je architekt, venuje sa projektovaniu,
je aktívny v oblasti dizajnu, architektúry, art direction,
vyučovania, hudobného skladateľstva a produkcie.
Medzi jeho učiteľov patrili Bruno Munari a Isao Hosoe,
s ktorým roky spolupracoval.
Počas svojej kariéry navrhoval budovy, hudobné nástroje,
lampy, nábytok a iné predmety.
Prednášková sála, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vstup voľný

 


UTOROK|26. 3. 16.30 h
OD UHORSKÉHO KRÁĽOVSTVA
K ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKE

Dokumenty z fondov slovenských
regionálnych archívov k udalostiam v rokoch
1918 – 1919
Edícia archívnych dokumentov k vzniku Československej
republiky je výsledkom spolupráce štátnych archívov
v Bratislave a v Košiciach spolu s ich pracoviskami a Petrom
Chorvátom z Vojenského historického ústavu v Bratislave.
Jej cieľom je publikovanie archívnych dokumentov
nachádzajúcich sa v týchto archívoch, ktoré najlepším
spôsobom vypovedajú o vzniku Československej republiky
a o prvom roku jej fungovania.
Prednášková sála, Ventúrska 11
Usporiadatelia:
Štátny archív v Bratislave
Štátny archív v Košiciach
Ústav politických vied SAV
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vstup voľný

 


STREDA|27. 3. 18.00 h
JARNÝ KONCERT

Vokálny koncert študentov a pedagógov
Konzervatória v Bratislave.
Seminárna sála, Klariská 5
Usporiadatelia:
Konzervatórium v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave
Vstup voľný

Posledná aktualizácia: Aktualizované 08.03.2019 14:57  Tlačiť Hore

Subpage right banner