Dnes je Utorok 22.09.2020 , meniny má Móric 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Konferencia Trianon v dokumentoch - storočná história hraníc Slovenska: priebeh podujatia z 9. a 10. septembra 2020

V dňoch 9. a 10. septembra 2020 sa v priestoroch UKB konala konferencia spojená s vernisážou rovnomennej výstavy Trianon v dokumentoch - Storočná história hraníc Slovenska.

Konferenciu pozdravnými príhovormi otvorili Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR a Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB.

S príspevkami v 1. deň konferencie vystúpili zástupcovia MV SR, Slovenského národného archívu, Pamiatkového úradu a štátnych archívov v Bratislave, Nitre, Košiciach a Banskej Bystrici. Po otváracích príhovoroch odzneli prvé témy: Slovenskí poslanci a mierová konferencia, Rozhraničovanie československo-maďarskej štátnej hranice – Trianonská zmluva v teréne a hraničných dokumentoch.

Ďalšie príspevky boli venované témam: Malý pohraničný styk na maďarsko-slovenskej hranici do Viedenskej arbitráže (1918 – 1938), Vybrané pramene k dejinám Trianonu v Štátnom archíve v Banskej Bystrici, Trianonská cesta v regióne južného Zemplína, Trianonská zmluva a stredoveké výtvarné pamiatky. Sériu prednášok prvého dňa konferencie uzavrel príspevok Trianon v archívnych dokumentoch Slovenského národného archívu a záverečná diskusia.

2. deň konferencie otvoril príspevok: Slovensko-maďarská štátna hranica – od Trianonu po dnešok (MV SR, odbor správy štátnych hraníc). So zameraním na kľúčovú problematiku Trianon pokračovali príspevky prednášateľov Historického ústavu SAV, Univerzity J. Seleyho, Vysokej školy ekonomickej v Prahe a Historického ústavu MAV v Budapešti. V priebehu dňa odzneli príspevky ako: Bratislava a jej predmostie v česko-slovenskom zahraničnom odboji a na mierovej konferencii, Prvý rok československej štátnosti na Maďarmi obývanom južnom Slovensku, Tri meritórne rozhodnutia maďarskej vlády – vyslanie delegácie do Paríža, prijatie podpisu mierovej zmluvy a jeho personálne zabezpečenie.

Popoludňajšie príspevky boli zamerané na témy: Slovjacká otázka a maďarská zahraničná politika pred a po Trianone, Politické a vojenské aspekty súčinnosti Malej dohody v rokoch 1919 – 1921.

Konferenciu zakončil príspevok: Trianon, (česko)-slovensko-maďarské vzťahy a šport v medzivojnovom období so záverečnou diskusiou a slovom na záver.

(autor foto: Ctibor Bachratý)

Posledná aktualizácia: Aktualizované 18.09.2020 20:56  Tlačiť Hore

Subpage right banner