Dnes je Utorok 05.03.2024 , meniny má Fridrich

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Participačné projekty

 

Participačný program UNESCO (PP) poskytuje finančné prostriedky na podporu členských štátov UNESCO.  Uskutočňuje sa v dvojročných obdobiach a je prostriedkom na dosiahnutie cieľov v prioritných oblastiach UNESCO.

V  rámci PP môže UNESCO poskytnúť pomoc vo forme:

 • služieb špecialistov alebo konzultantov,
 • štipendií odborného štúdia alebo študijných grantov,
 • publikácií, periodík a dokumentácie,
 • techniky a zariadení (iných, než vozidlá),
 • konferencií, stretnutí, seminárov a školení, prekladateľských a tlmočníckych služieb, cestovných nákladov účastníkov, služieb konzultantov a iných nevyhnutných služieb,
 • finančných príspevkov.

Pri rozhodovaní o predložených projektoch GR UNESCO berie do úvahy:

 • celkové množstvo finančných prostriedkov pridelených Generálnou konferenciou UNESCO na PP,
 • vyhodnotenie projektu odborným útvarom UNESCO,
 • potenciálny dosah daného projektu na napĺňanie cieľov predkladajúcej krajiny v oblasti kompetencií UNESCO a aktivít schválených Generálnou konferenciu, s ktorými musí mať predkladaný projekt zreteľný súvis,
 • snahu dosiahnuť vyváženejšiu distribúciu financií s dôrazom na potreby rozvojových krajín a vyššie uvedených priorít.

Ďalšími žiadúcimi charakteristikami projektu sú:

 • atribút medzinárodnej spolupráce pri realizácii projektu (dôraz na regionálnosť a inter-regionálnosť ),
 • vysoká spoločenská aktuálnosť projektu a jeho globalizačné aspekty,
 • využitie finančných prostriedkov predovšetkým pre samotnú odbornú oblasť a až na ďalších miestach asistencia v materiálno-technickej oblasti,
 • celkové vypracovanie projektu, konkrétnosť, dôkladnosť, zodpovednosť,
 • podpora projektu kompetentnými nadriadenými pracovníkmi ako aj partnermi (zahraničnými ) z ďalších partnerských inštitúcií,
 • snaha získať peniaze aj od iných sponzorov a od UNESCO žiadať len určitú časť z celkových nákladov.

Je potrebné, aby predkladateľ projektu na regionálnej úrovni získal podporu aspoň troch partnerských organizácií v zahraničí, ktoré požiadajú ich národné komisie UNESCO o zaslanie podporného listu predkladanému projektu. Dva podporné listy v stanovenom formáte musia byť súčasťou predkladaného projektu. Pre projekty na subregionálnej a interregionálnej úrovni sa vyždaujú dva podporné listy. Aj projekty na národnej úrovni je možné lepšie presadzovať s podpornými listami z iných krajín.

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 04.06.2020 14:37  Tlačiť Hore

Subpage right banner