Dnes je Nedeľa 23.01.2022 , meniny má Miloš 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

ŠTEFAN KOMODICKÝ: O Jágri některých víťezích

In: Z KLENOTNICE STARŠIEHO SLOVENSKÉHO PÍSOMNÍCTVA 2.

 

Ed. Tatran. Bratislava: 1985, s. 218-222


O JÁGRI NĚKTERÝCH VÍŤEZSTVÍCH

Škoda se jest stala v té uherské zemi,

neb již pominulo rozkošné veselí,

neb vítězský hejtman na zem jest poražen,

mlékem, také medem tekoucí vzata zem.

Ej, zlatá koruna dolu s hlavy spadla

a již všeliká moc jest jích opustila.

Dokud tvá koruna na tvé hlavě byla,

dotud turecká moc tobě neškodila.

Na moháčském poli, kde Ludvik král zhynul,

tedy tvá koruna na cizího prišla.

Ze dne na den horší tvá zem zpustatuje,

neb jako nesvoje Němec ji varuje.

Promenilo se jest uherské království,

že budínský zámek není v naší moci.

Kde Horný Belehrad? Kde Dolný Belehrad?

Kde Hunady Mátáš, dobrý obránce náš?

Kde Temešvár zámek? Kde sadvárský zámek?

Kde jest Gesteš zámek? Čákatorňa zámek?

Kde Siget, kde Pápa, kde Vesprím, Palota,

kteríž horvátskej zemi pomocníci byli?

Kde jest mocný Jáger s svojími vítězmi,

kteří proti Turkom často čatovali?

Pod Budínom Suňog mnoho Turkov zjímal

proto se bašové turečtí hněvali.

Neb často bašové císáre prosili,

aby on dobýval mocný Jáger zámek.

V Konštantinopoli bašom císár mluvil, biekom.

Také vajdom takto jest promluvil:

"Já jágerské mesto všecko porabujem

a jágerský zámek do gruntu vyhubím.

Zrabujem Košice, mestá i dědiny -

a tak se já zpomstím s svojími junáky!"

Když to císár mluvil, přišel kněmu husár,

jeden hlavný posel, takto mu promluvil:

,,Milostivý císári, ráčte poslyšeti,

jakovú novinu chcem vám oznámiti!

Uhria, také Němci Chotvan sou dobyli

a tvojích víťazov všeckých postínali!"

Jak to císár slyšal, velmi se ulekol,

uherskéj smelosti velmi se podivil.

Ihned se jest pohnul s bašmi,

také bieky, aby on dobýval mocný Jáger zámek.

Jágerskému mestu když se přibližoval,

O tureckém příští každý dobře veděl.

Veliký plač a křik v jágerském městě byl,

neb turecký baša jen na tři míle byl.

Šiatory roztáhli po jágerském poli,

troubou zatroubili, hned veň udeřili.

Jágerští vítězi hned veň udeř

oni po vítězsku kopie lámali.

Hned nejprvší bitkú císarskou zástavu

Uhří sou dostali, taraské idělá.

Hnedky sou jej nesli na vysokou vež

na tou veselou baštu do veselého Jágru.

Z hoho se rozhněval ten turecký císár,

hned jest k šturmu pustil tritisíce lidu.

Druhýkrát jest pustil čtyridcettisíc lidu,

třetíkrát jest pustil padesáttisíc lidu.

Čtvrtýkrát jest pustil šestdesáttisíc,

po nevelkéj chvíli Jáger jsou pustili.

Ti zrádci jančári co jsou učinili?

Pod bašty jsou mnoho prachu podsypali!

Vtom se bašty hned sem i tam rozmetali

a naších hejtmanou mnoho jsou zranili.

Nejprv k němu išli bielí Sáračíni,

naposledy išli bašové, biekové.

Tam jsou postínali jágerských vítězů Lituj,

Pane, lituj tou uherskou chasu!

Jakožto dobytok, tak jích prodávali,

že mnoho vítězov smutně naříkali.

Někdo plače otce a někdo matěra,

někdo tovařiše, někdo služebníka.

Do Budína mnoho husárů přivedli,

z toho se bašové velmi radovali.

Po jágerském vzatí víc jiných zhynulo,

v Kerestovém poli mnoho jích zranili.

Žertey Mikuláš zahynul v té bitki,

jágerský Kiš Andráš zahynul v té půtce.

Vítěz Dory Michal, uherský kapitán,

zahynul Víčey, palánský kapitán.

Toto nám zrobila veliká nestálost mezi Uhry,

Němci, veliká nesvornost.

Našu uherskou zem když Turek rabuje,

horší jest na tebe Němec, zpustatuje.

Když v tábore leží, v kostky, v karty hrají,

s husmi a slépkámi po dědinách čatují.

Nebojá se lidé tak od bašov, biekov,

jako od německých požerných kuráčníkov.

Slýchali sme dávno, že starodávní vítězi

na vozích vozili tie turecké hlavy.

Ale Němci vozia kohoutacé hlavy,

husi, sliepky, prasce, k tomů i slaniny.

A v německých plundrách kohouty zpívají.

Tomu se divíme, že ven nelítají!

Pane Bože, dej nám lepší čas dojíti,

uherského krále v Budíně viděti!

Tuto píseň složil na Onodi v zámku

Komodický Ištván, onodský kapitán.

Uherská zem byla velmi zpustatěla

od Turkov, od Němcov, také od Tatárov.

Roku tisícého, k tomu petistého

devadesátého, k tomu deváteho.

Chvála tobě, Bože, na vysokém nebi,

chvála, požehnání v nebi bez přestání!

Amen, ať se stane, všemohúcí Pane,

ať tvého království všem se nám dostane!

Posledná aktualizácia: Aktualizované 28.10.2009 10:26  Tlačiť Hore

Subpage right banner