Dnes je Nedeľa 23.01.2022 , meniny má Miloš 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

JAKOBEUS, Jakub (1591-1645) : Gentis slavonicae lacrumae, suspiria et vota, 1642

GENTIS SLAVONICAE LACRUMAE, SUSPIRIA ET VOTA

SLZY, VZDYCHY A PROSBY SLOVENSKÉHO NÁRODA

In: MINÁRIK Jozef : Jakub Jakobeus (okolo r. 1591-1645): Výber z diela. Bratislava: vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963.

 

 

GENTIS SLAVONICAE LACRUMAE, SUSPIRIA ET VOTA

SLZY, VZDYCHY A PROSBY SLOVENSKÉHO NÁRODA


 

 

Niečo o diele Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota z Literárnej rukovete:

"V básni narieka "Matka Slovákov" (t. j. slovenský národ) nad svojím trpkým osudom. Krvilační tyrani, turecké hordy, prekliate vojny, živelné pohromy a mor chcú vyhubiť a vyhnať z vlasti jej deti.

Základ básne tvorí národnovlastenecká idea, ktorá súvisí s formovaním nového stupňa meštianskeho národnovlasteneckého uvedomenia v 17. storočí. Prejavuje sa najmä hlbokým zájmom o žalostné osudy slovenského, "veľmi starobylého národa", o jeho slávnu národnú minulosť a o hrdinské činy jeho príslušníkov, ktorí statočne zomierali v boji za slobodu.

Jakobeus sa touto básňou stal predchodcom osvietenských a romantických ospevovateľov slovenskej národnej minulosti (Ján Kollár a Ján Hollý)." (Minárik a kol., 1984, s.51-53)

Niečo o Jakubovi Jakobeusovi:

"Jakobeus pochádzal z Kutnej Hory, univerzitné vzdelanie získal v Prahe, pôsobil ako pedagóg v Sušici a Písku a ako utrakvistický kňaz v Prahe. Po bitke na Bielej hore na základe dekrétu o vypovedaní nekatolíckeho duchovenstva odišiel do Saska a roku 1624 prišiel na Slovensko, kde pôsobil najprv krátko v Trenčíne a od začiatku tridsiatych rokov až do smrti v Prešove." (Šmatlák, 1988, s.152)

"Život a tvorba latinského humanistického básnika Jakuba Jakobea spadá do sklonku 16. a do prvej polovice 17. storočia. Aj Jakobeove životné osudy aj Jakobeove literárne práce sú vo veľkej miere poznačené priamo spoločenskými, politickými a náboženskými zápasmi..." (Minárik, 1963, s.16)

Zoznam bibliografických odkazov:

MINÁRIK, Jozef. 1963. Jakub Jakobeus (okolo r. 1591-1645) : Výber z diela. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963. 437 s.

MINÁRIK, Jozef et al. 1984. Literárna rukoväť. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 415 s.

ŠMATLÁK, Stanislav. 1988. Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť. 1. vyd. Bratislava : Tatran, 1988. 623 s.

Viac - http://www.litcentrum.sk/30009 (celým prvým dielom listujte tu: http://www.litcentrum.sk/dejinyslovliteratury1)

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 28.10.2009 09:18  Tlačiť Hore

Subpage right banner