Dnes je Pondelok 04.12.2023 , meniny má Barbora

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Staršia slovenská literatúra (800-1780)

Najstaršia literárna tvorba európskych národov sa vyvíjala približne v podobnom niekoľkostoročnom období, v ktorom postupne menila svoje podoby. Začali sa formovať literárne útvary. Staršia slovenská literatúra vychádzala z biblie, a témy, štylistika, motívy a pod. boli preberané z jedného diela do druhého buď v úplnosti, alebo parafrázované. Diela stredovekej literatúry boli skôr anonymné, aj existovali výnimky.

Staršiu slovenskú literatúru delíme do troch období:

  1. Stredoveká literatúra (800-1500)
  2. Humanistická a renesančná literatúra (1500-1650)
  3. Baroková literatúra (1650-1780)

Z tohto rozdelenia je vidieť, že prvé obdobie prešlo najdlhším vývojom, ale postupne sa obdobia začínajú skracovať, čo sa prejaví naplno v období "Novšej slovenskej literatúry".

 

a) Stredoveká literatúra (800-1500)

Život Konštantína. 879 (Pamiatka a život blahoslaveného učiteľa nášho Konštantína Filozofa...)

Život Metoda. 885 (815-885) (Pamiatka a život blahoslaveného otca nášho i učiteľa Metoda...)

KONŠTANTÍN, Filozof (827-869), Proglas. 9 stor ZDROJ: www.litcentrum.sk

Nitriansky kódex (najstarší zachovaný latinský kódex nášho pôvodu po r. 1083)

MAURUS (?-1070) : Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi. 1064

JÁN z Turca (asi 1435-okolo r.1488-89) : Uhorská kronika

 

b) Humanistická a renesančná literatúra (1500-1650)

RUBIGAL, Pavol - básne vo vydaní M. Okála

JAKOBEUS, Jakub (1591-1645) : Gentis slavonicae lacrumae, suspiria et vota, 1642

SILVÁN, Ján (1493-1573) : Piesne. 1564

ANONYM : Píseň o Sigetském zámku. 1566

LÁNI, Eliáš (1570-1618) : Básne. 1570

RAKOVSKÝ, Martin (1535-1579) : O svetskej vrchnosti tri knihy. 1574

KOMODICKÝ, Štefan (16. storočie) : O Jágri a některých vítězích. 1574

ANONYM : Písne o nekterých zámkoch: O Modrom Kameni, Divíně a Zvoleně. 1596

BENEDIKT z Nedožier, Vavrinec (1555-1615) : Dve knihy českej gramatiky. 1603

SAMBUCUS, Ioannes (1531-1584) : Tirnauiae patriae meae arma. 1653

KOPPAY, Juraj : Vita aulica (Dvorský život)

KYRMEZER, Pavel (?-1589) : Komedie nová o vdově

MOŠOVSKÝ, Juraj Tesák (1547-1617) : Komedie z kníhy Zákona božího, jenž slove Ruth sebrana

Bardejovský katechizmus (prvá na Slovensku vytlačená kniha v národnom jazyku)

Siládi a Haďmázi

Ľúbostné básne z Fanchaliho kódexu

 

c) Baroková literatúra (1650-1780)

SINAPIUS Horčička, Daniel (1640-1688) : Neo forum latino-slavonicum (zbierka prísloví)

MASNICYUS, Tobiass (1640-1697) : Zpráwa Pisma Slowenského. 1696

MÁČAY, Alexander : kázne Panes primitiarum aneb Chleby prvotín

Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka

PILÁRIK, Štefan (1615-1693) : Sors Pilarikiana - Los Pilárika Štepána

TRANOVSKÝ, Juraj (1591-1637) : Cithara sanctorum - Písně duchovní staré i nové

Cantus Catholici

SELECKÝ, Štefan Ferdinant (1675-?) : Obraz pani krásnej, perem malovaný, pred 1701

BENICKÝ, Peter (1606-1664) : Slovenské verše

HRUŠKOVIC, Samuel (1694-1748) : Vlastný životopis

MAGÍN, Ján Baltazár (1682-1735) : Murices sive Apologia...

GAVLOVIČ, Hugolín (1712-1787) : Valaská škola mravův stodola

GAVLOVIČ, Hugolín (1712-1787) : Škola kresťanská

BEL, Matej (1684-1749) : úvod k Doležalovej Gramatike

DOLEŽAL, Pavel : Grammatica Slavico-Bohemica, 1746

 

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 20.11.2009 12:33  Tlačiť Hore

Subpage right banner