Dnes je Štvrtok 24.09.2020 , meniny má Ľuboš, Ľubor 

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Online bibliografie

Knihopis Digital
VD16
VD17

Bibliographia Medica Slovaca (BMS)
Databáza Bibliographia medica Slovaca (ďalej len BMS) je článková špecializovaná bibliografia Slovenskej lekárskej knižnice Národného centra zdravotníckych informácií. Odborné medicínske a zdravotnícke periodiká vychádzajúce na Slovensku a české odborné periodiká, ktoré Slovenská lekárska knižnica nakupuje do svojho fondu, sú analyticky spracovávané do špecializovanej elektronickej databázy od roku 1996. Pri obsahovom spracovávaní článkov sa používa autorizovaný slovenský preklad amerického medicínskeho tezaura MeSH (Medical Subject Headings), autorom ktorého je Národná lekárska knižnica v Bethesde. Databáza Články - BMS je na internete integrovaná do Katalógu dokumentov SlLK.

Biographisch-Bibliographisches KirchenLexikon (BBKL)
lexikón obsahujúci informácie o kazateľoch, teológoch, cirkevných hodnostároch ale aj ďalších historických osobnostiach (nem)

Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ)
česká národná bibliografia, ktorá excerpuje české a slovenské medicínske časopisy do roku 2000. Od roku 2001 spracováva iba české časopisy, slovenskú produkciu zastupujú iba časopisy, ktoré vydáva tlačové stredisko Českej lekárskej spoločnosti ako česko-slovenské časopisy. Spracovávané sú aj knihy, zborníky, recenzie českých kníh z oblasti medicíny. Okrem kníh sú všetky ostatné dokumenty spracované na analytickej úrovni. BMČ online obsahuje záznamy spracované od roku 1999, aktualizácia je cca 1x mesačne. Komplexná databáza je na CD-ROM "Bibliomedica", kde sú spracované záznamy od roku 1977. (čes)

PubMed

Entrez je integrovaný textovo-založený vyhľadávací a rešeršný systém pre oblasť medicíny a biológie. Zahŕňa databázy PubMed, Nucleotide and Protein Sequences, Protein Structures, Complete Genomes, Taxonomy a ďalšie. Umožňuje prístup do databázy MEDLINE a zároveň vstup do niektorých voľne prístupných plnotextových časopisov. (ang)

ElektronischeAllgemeine / NeueDeutshce Biographie (E-ADB, NDB)

Allgemeine Deutsche Biographie patrí medzi najväčšie historicko-biografické slovníky. Zachytáva významnéosobnosti nemeckej jazykovej oblastizosféry umenia a kultúry, vedy a medicíny, práva a politiky. Od roku 1875 do roku1912 vydala historická komisia Bavorskej akadémie vied 56 zväzkov s vyše 26.500 článkami. Niektoré záznamy v elektronickej nemeckej biografii sú prepojené na zdigitalizovanú verziu lexikónu Všeobecná nemecká biografia - Allgemeine Deutsche Biographie (nem)

Posledná aktualizácia: Aktualizované 31.05.2012 12:10  Tlačiť Hore

Subpage right banner