Dnes je Nedeľa 27.05.2018, meniny má Iveta

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Úspešná reprezentácia UKB počas Dní slovenskej kultúry v Iráne

a záujem zo strany Iránskych médií

Tlačová správa (PDF)

V Teheráne, hlavnom meste Iránu, sa v závere apríla 2018 po prvýkrát uskutočnili Dni slovenskej kultúry. Podujatie slávnostne otvoril štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Konrád Rigó. Slovenskú kultúru v Iráne úspešne reprezentovala aj Univerzitná knižnica v Bratislave s výstavou Bašagićovej zbierky islamských rukopisov, ktorá sa tešila veľkému obdivu a pozornosti aj zo strany iránskej odbornej obce a bola slávnostne otvorená vo výstavnej sále Iránskej národnej knižnice a archívu dňa 22. apríla 2018. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB a Ashraf Boroujerdi, generálna riaditeľka Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne podpísali 23. apríla 2018 Memorandum o spolupráci obidvoch knižníc na nasledujúcich 5 rokov.

Dni Slovenskej kultúry v Teheráne sú logickým pokračovaním a výsledkom minuloročného uzavretia memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Iránom v oblasti kultúry.  Slovenskú kultúru v Iráne úspešne reprezentovala aj Univerzitná knižnica v Bratislave s výstavou Bašagićovej zbierky islamských rukopisov, ktorá sa tešila veľkému obdivu a pozornosti aj zo strany iránskej odbornej obce, pretože obsahuje nielen vzácne arabské a turecké, ale aj vzácne perzské rukopisy. Bašagićova zbierka je od roku 1997 zapísaná do medzinárodného registra UNESCO programu Pamäť sveta / UNESCO Memory of the World Programme. UKB v Iránskej národnej knižnici a archíve v Teheráne vystavovala panelovú výstavu o unikátnej zbierke, ktorú v roku 1924 zakúpila od bosnianskeho zberateľa Safveta Beg Bašagića a tiež verné kópie, tzv. facsimile vzácnych exponátov výstavy, ktoré mimoriadne zaujali iránskych knihovníkov a expertov na rukopisy a vzácne staré tlače.

V nedeľu 22. 04. 2018 rokovala Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB a PhDr. Klára Mészárosová, vedúca Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí s p. Ali Ojabi, vedúcim oddelenia rukopisov a vzácnych tlačí Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne o spolupráci pri výskume perzských rukopisov z Bašagićovej zbierky, ktorý si vyžaduje expertov so znalosťou starobylého perzského jazyka.

Na žiadosť Iránskej národnej knižnice a archívu bolo predmetom návštevy generálnej riaditeľky UKB Ing. Silvie Stasselovej aj rokovanie o úprave Memoranda o spolupráci medzi obidvoma knižnicami, ktorej pôvodné znenie bolo podpísané v roku 2007. Počas pracovného rozhovoru s p. Saleh Zamani, vedúcim oddelenia medzinárodných vzťahov Iránskej národnej knižnice a archívu v nedeľu 22. 04. 2018 došlo ku dohode o konečnom znení memoranda v takej podobe, aby mohlo byť podpísané počas návštevy GR UKB v Teheráne.

Slávnostné otvorenie výstavy Bašagićovej zbierky v Iránskej národnej knižnici a archíve sa konalo v nedeľu 22. 04. 2018 v popoludňajších hodinách, za prítomnosti zástupcov diplomatického zboru z Veľvyslanectva SR v Iráne a vrcholných zástupcov národnej knižnice Iránu.

Oficiálne rokovanie o spolupráci Iránskej národnej knižnice v Teheráne a Univerzitnej knižnice v Bratislave sa uskutočnilo za osobnej účasti p. Ashraf Boroujerdi, generálnej riaditeľky Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne, ktorá slávnostne otvorila oficálne stretnutie so slovenskou delegáciou na čele s Konrádom Rigó, štátnym tajomníkom MK SR a za účasti Ľubomíra Goliana, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Iráne, na pôde národnej knižnice Iránu v pondelok 23. 04. 2018.
Po prednesení návrhov na spoluprácu zo strany Ing. Silvie Stasselovej, generálnej riaditeľky UKB, generálna riaditeľka Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne p. Ashraf Boroujerdi s potešením potvrdila konkrétne možnosti spolupráce s Univerzitnou knižnicou v Bratislave vo forme pokračovania predchádzajúceho memoranda o spolupráci z roku 2008, a podpisom nového memoranda o spolupráci s účinnosťou na nasledujúcich 5 rokov.
Po oficiálnej časti rokovania nasledovalo odovzdávanie knižných darov, slávnostné podpisovanie Memoranda o spolupráci a slávnostné zápisy Konráda Rigó, štátneho tajomníka MK SR a Silvie Stasselovej, generálnej riaditeľky UKB do pamätnej knihy Iránskej národnej knižnice  a archívu.

Výstava Bašagićovej zbierky islamských rukopisov na pôde Iránskej národnej knižnice a archívu v Teheráne sa stretla s mimoriadnym ohlasom vo významných iránskych médiách:

Bližšie informácie o 1. ročníku Dní slovenskej kultúry na webovej stránke MK SR.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 25.05.2018 18:09  Tlačiť Hore

Subpage right banner