Dnes je Piatok 18.10.2019, meniny má Lukáš

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Podujatia v UKB – október 2019

Prísne tajné! Dejiny ŠtB na Slovensku v rokoch 1945 – 1989

Výstava PRÍSNE TAJNÉ! je vôbec prvou komplexnou výstavou o Štátnej bezpečnosti. Je určená odbornej i laickej verejnosti. Tým, ktorí metódy ŠtB zažili na vlastnej koži, ale aj tým, ktorí stáli za mnohými zmarenými ľudskými osudmi, či už ako stranícki funkcionári alebo ako príslušníci tajnej polície. Mladším generáciám má pripomínať hodnotu slobody a demokracie.

26. 9. – 11. 10.
Výstavná sála, Michalská 1
Otvorené: každý deň, 11.00 – 18.00

Usporiadatelia:

 • Ústav pamäti národa
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


 

100. výročie založenia Konzervatória v Bratislave

Pri príležitosti 100. výročia pripravili pedagógovia a študenti Konzervatória slávnostný koncert oddelenia drevených dychových nástrojov

Streda 9. 10., 18.00 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

 • Konzervatórium v Bratislave
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


 

BUDOVY UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE V PREMENÁCH ČASU

Výstava pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzitnej knižnice v Bratislave

Otvorené: každý deň, počas otváracích hodín knižnice
Vernisáž výstavy: 9. 10. o 17.00 h
Trvanie výstavy: 10. 10. – 30. 11.
Barokové nádvorie, Ventúrska 11

Usporiadateľ:

 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


 

Historia magistra ... Prezentácia knihy, ktorú zostavil riaditeľ Historického ústavu SAV

Slavomír Michálek: História zadnými dverami

Stretnutie a diskusia s vedeckými pracovníkmi Historického ústavu SAV o ich tvorbe a výskume v rámci cyklu Historia magistra ...

Štvrtok 10. 10., 17.00 h
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Historický ústav SAV
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


 

Deň Samizdatu 2019

Samizdaty a kríza komunistického režimu

Konferencia slovenských a českých tvorcov, redaktorov, tlačiarov a distribútorov periodických samizdatov spred roku 1989 a moderovaná diskusia s nimi a historikmi Ústavu pamäti národa ku Dňu samizdatu a 30. výročiu Novembra 1989.

Piatok 11. 10. 2019, 9.30 – 17.00
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Ústav pamäti národa
 • o. z. samizdat.sk
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


 

Svätci, blázni, šarlatáni: o dervišoch a ich postavení v spoločnosti súčasnej Bosny

Prednáška z cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr

Prednáška sa zameria na miesto dervišských bratstiev v súčasnej spoločnosti Bosny a Hercegoviny, na ich rituály a na ich pôsobenie. Mnohí ľudia si pod dervišmi predstavia mužov v dlhých róbach so zvláštnymi čiapkami, ktorí predvádzajú pôsobivý a elegantný rituál založený na vírivom tanci za sprievodu tureckej flauty. Iní, už poučenejší, vedia, že tvoria viacero rádov a približne zodpovedajú tomu, čo v kresťanstve poznáme ako rehoľné rády. Toto prirovnanie však platí len s obrovskými výhradami.

Utorok 15. 10., 17.30 h
Seminárna sála, Klariská 5

Prednáša: Mgr. Andrej Mentel, PhD., Ústav sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Usporiadatelia:

 • Slovenská asociácia sociálnych antropológov a Ústav sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


 

Alma 2019

7. medziodborová konferencia so zameraním na výskum, technológiu, históriu a reštaurovanie výtvarného umenia

Registrácia

16. 10. – 18. 10.
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHTP STU)
 • Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)
 • Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU)
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup pre registrovaných účastníkov


 

Dvanásť príbehov o jedle

Od koňa po nákupný vozík. Diela na papieri z Rapisardovej zbierky.

Výstava, ktorá predchádza 4. ročníku Týždňa talianskej kuchyne a je jedným z podujatí 19. ročníka Týždňa talianskeho jazyka a kultúry vo svete.

Vernisáž výstavy: 21. 10. o 17.00 h
Otvorené: každý deň, 11:00 – 18:00
22. 10. – 7. 11.
Výstavná sála, Michalská 1

Usporiadatelia:

 • Taliansky kultúrny inštitút
 • Libreria Galleria Andrea Tomasetig
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


 

Informačné interakcie 2019 / Information Interactions 2019

Medzinárodná konferencia, ústredná téma:

Digital information – benefits and risks in the information society („dark side“ of the information)

Registrácia (eng)

21. 10. – 22. 10.
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Katedra knižničnej a informačnej vedy FiFUK Bratislava
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup pre registrovaných účastníkov


 

TvorBA 2019

Výstava neprofesionálneho umenia pri príležitosti Dní neprofesionáloneho umenia 2019

24. 10. – 7. 11.
Barokové nádvorie, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Národné osvetové centrum
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


 

Dr. Emil Stodola – politik, právnik a politický mysliteľ

Panelová diskusia z cyklu Osobnosti slovenskej politiky

Diskusia predstaví Dr. Emila Stodolu, ako predstaviteľa podnikateľskej rodiny Stodolovcov, významného slovenského politika, vynikajúceho právnika, zakladateľa Právneho obzoru a predsedu Slovenskej národnej strany.

Utorok 22. 10., 16.30 h
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Ústav politických vied SAV
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


 

Nie je čert ako čert! Alebo čert na pozadí stredovekých exempiel (príbehov)

Prednáška z cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom

Prednáška predstaví rozdiely medzi východným a západným vnímaním čerta v stredovekej spoločnosti a porovná situácie, kedy je čert chápaný ako zlá osoba a kedy ako diabol. Jednotlivé popisy a prejavy čerta budú prezentované na pozadí príbehov z tzv. exempiel. Záver prednášky je venovaný prezentácii čerta v rámci reálií na území Slovenska.

Prednáša: Mgr. Marek Zeman, PhD., CSIRT

Utorok 22. 10., 17.30 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

 • Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


 

Estetika centra a periférie / centrum a periféria estetiky

Vedecká konferencia

23. 10. – 25. 10.
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • OZ Slovenská asociácia pre estetiku
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup pre registrovaných účastníkov


 

Jesenný koncert

Koncert študentov a pedagógov Konzervatória v Bratislave

Streda 23. 10., 18.00 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

 • Konzervatórium v Bratislave
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


 

Slovensko a prelomový rok 1939

Vedecká konferencia sa bude venovať chronologicky vymedzenému roku 1939, ktorý bol jedným z najdôležitejších prelomových rokov v našich dejinách. Cieľom konferencie je zreteľnejšie ukázať súvislosti dejinného vývoja v záujme vedeckej objektivity posudzovania jednotlivých udalostí.

Pondelok 28. 10., 10.00 – 15.00
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Slovenský historický ústav a Historický odbor Matice slovenskej
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup voľný


 

Pracovné stretnutie určených zástupcov jednotlivých sektorov kultúrneho priemyslu

Stretnutia poskytnú priestor pre výmenu skúseností a odborných poznatkov, ktoré sú kľúčové pre objektívne zhodnotenie súčasného stavu a nastavenie efektívnych opatrení pre rozvoj sektorov kultúrneho priemyslu v Slovenskej republike. Výstupy budú slúžiť ako východiská pre budúce strategické dokumenty, legislatívne materiály a odporúčania týkajúce sa využitia nových finančných nástrojov na podporu súkromných investícií do kultúrneho priemyslu. Okrem domácich aktérov sa zúčastnia aj zahraniční experti z Európskej komisie a členovia pracovného tímu belgickej spoločnosti KEA.

Utorok 29. 10., 9.00 h
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup pre pozvaných


 

75. výročie atentátu na Hitlera a 75. výročie SNP

Medzinárodný vedecký seminár o protifašistickom odboji v Nemecku a na Slovensku v roku 1944.

 

Utorok 29. 10., 13.00 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

 • Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v SR
 • Centrum pre vojenské dejiny a sociálne vedy Bundeswehru Postupim
 • Nadácia Konrada Adenauera
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup pre pozvaných

Posledná aktualizácia: Aktualizované 08.10.2019 16:50  Tlačiť Hore

Subpage right banner