Dnes je Streda 18.10.2017, meniny má Lukáš

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Podujatia v UKB - Október

 

Brožúra na stiahnutie (pdf)

 

Suiseki - Michal Šebo

Výstava predstavuje výber zo zbierky suiseki Michala Šeba ako spomienky na jeho vzácnu osobnosť pri príležitosti jeho predčasného odchodu. Suiseki sú sugestívne kamene zaujímavých tvarov a farieb, ktoré vytvarovala príroda a náš duch a fantázia z nich vytvárajú niečo magické až mystické. Umenie suiseki má svoj pôvod vo východnej Ázii a úzko súvisí s umením bonsai a japonských záhrad."

Kurátor výstavy: Laco Teren

27. 9. – 10. 10.
Výstavná sála, Michalská 1
Otvorené: pondelok – piatok, 14.00 h – 18.00 h

Usporiadatelia:

 • Rodina a priatelia Michala Šeba
 • Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

 

SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2017

11. ročník konferencie o aktuálnych otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR

Pondelok, 2.10., 9.00 h
Barokové nádvorie, Ventúrska 11

Partneri:

 • Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO
 • Euroatlantické centrum Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Sekcia verejnej diplomacie NATO, Brusel
 • Ministerstvo obrany SR

Vstup pre registrovaných účastníkov


 

ŠPORTOVÉ ŠTIPENDIÁ A MOŽNOSTI ŠTÚDIA V USA - Informačný seminár

Na seminári sa dozviete ako sa hlásiť na vysoké školy v USA, ako sa uchádzať o športové štipendiá a informácie o amerických štandardizovaných testoch.

Utorok, 3.10., 17.00 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

 • Komisia Jamesa Williama Fulbrighta na Slovensku
 • Univerzitná knižnica v Bratislave – Info USA
 • TM Sport Agency


500 ROKOV REFORMÁCIE

 

Reformácia patrí k najvýznamnejším udalostiam európskych dejín, je súčasťou veľkých pohybov v myslení a v skúsenosti európskeho ľudstva, ktoré nastali už v 14. storočí. Mala výrazný vplyv na duchovné a politické sebauvedomovanie Európy. Myšlienky reformácie začali prenikať do Uhorska takmer bezprostredne po legendárnom pribití 95 téz Martina Luthera na dvere zámockého kostola 

4. 10. – 31. 10.
Výstava je prístupná v čase otváracích hodín knižnice​

Barokové nádvorie, Ventúrska 11

Usporiadateľ

 • Nemecké kultúrne fórum východná a stredná Európa
 • Mesto Postupim
 • SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Výstava približuje najvýznamnejšie udalosti jej 500-ročnej histórie na Slovensku

Skupinové návštevy je potrebné avizovať na uvedených kontaktoch Multifunkčného kultúrneho centra UKB, jednotlivcov prosíme oznámiť záujem o prehliadku výstavy u pracovníka SBS pri vchode na Barokové nádvorie.


 

ČÍNSKO-TIBETSKÉ VZŤAHY - minulosť a súčasnosť

Cyklus prednášok – Orient známy a neznámy
 

Interpretácia 1400 rokov trvajúcich vzájomných vzťahov Číny a Tibetu je dodnes predmetom odlišných pohľadov obidvoch strán a historický status Tibetu je stále témou aktuálnych politických polemík. Cieľom prednášky je poskytnúť obraz o minulosti týchto vzťahov v kontexte zahraničnej politiky cisárskej Číny, ako aj o ich súčasnom stave. 

Prednáša: prof. Martin Slobodník, PhD., FiF Univerzita Komenského

Streda, 4. 10., 17.30 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

 • Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
 • Slovenská orientalistická spoločnosť pri Ústave orientalistiky SAV


VEREJNÁ PREZENTÁCIA ŠTIPENDISTOV FONDU NA PODPORU UMENIA

 

Fond na podporu umenia pozýva všetkých na verejnú prezentáciu štipendistov, ktorí čerpajú finančné prostriedky na tvorbu, výskum či vzdelávanie v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, multimediálnych diel.

Štvrtok, 5. 10., 14.00 h
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadateľ:

 • Fond na podporu umenia
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

 

PREŠPORSKÉ VEČERY - Panovníčka Mária Terézia: manželka, matka, zbožná kresťanka

Cyklus prednášok o histórii Bratislavy

Streda, 11. 10., 18.00 h
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Bratislavský okrášľovací spolok, o.z.
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

 

BEZPEČNOSTNÁ PROBLEMATIKA V 21. STOROČÍ VO VÝCHODNEJ ÁZII: Čína-Taiwan, Severná Kórea, Juhočínske more

 

Cyklus prednášok o Východnej Ázii Ekonomický a bezpečnostný vývoj v ázijskom regióne má významný dopad na západné krajiny. Táto prednáška sa zameria na štyri konflikty s možnými vážnymi geopolitickými následkami: čínsko-taiwanské vzťahy, napätie na Kórejskom polostrove, teritoriálny konflikt v Juhočínskom mori. Prednáška bude hľadať príčiny týchto konfliktov, poukáže na aktuálny vývoj v regióne, a tiež politiku Číny, Spojených štátov a Japonska

Prednáša: Mag. Dr. Alfred Gerstl, MIR vysokoškolský pedagóg a výskumník, Viedenská univerzita

Štvrtok, 12. 10., 17.30 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadateľ:

 • Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
 • Inštitút ázijských štúdii v Bratislave

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku


 

BRIGITA SCHMÖGNEROVÁ - Slovenský kapitalizmus a sociálna demokracia

Prezentácia knihy pri príležitosti desiatich rokov existencie občianskeho združenia Progresívne fórum (Proforum), ktorého hlavným poslaním je podpora rozvoja progresívnej spoločnosti na Slovensku, identifikujúcej sa so základnými európskymi hodnotami, s dôrazom na demokraciu, ľudskú dôstojnosť a solidaritu

Súčasťou podujatia bude aj verejná diskusia za účasti autorov.

Štvrtok, 12. 10., 17.00 h
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Progresívne fórum
 • Friedrich Ebert Stiftung e.V., zastúpenie v Slovenskej republike
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

 

OKTÓBER – MESIAC SLOVENSKEJ A ČESKEJ KULTÚRNEJ VZÁJOMNOSTI 2017

 

Sprievodná výstava.

Vystavené publikácie Univerzitná knižnica v Bratislave získala do svojich fondov v rámci bilaterálneho projektu „Česká knižnica v Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenská knižnica v Národní knihovně České republiky“.

Tematické zameranie výstavy je prierezom českej literárnej produkcie z oblastí spoločenskovedných a prírodovedných odborov.

14.10. - 31.10.2017
Výstava je prístupná v čase otváracích hodín knižnice​

Priestory UKB, Ventúrska 11:

 • prízemie,
 • 1. poschodie,
 • 2. poschodie.

Usporiadateľ:

Univerzitná knižnica v Bratislave – Oddelenie doplňovania kníh


 

JEDEN SVET - filmový festival dokumentárnych filmov o ľudských právach

Bezplatné filmové projekcie pre študentov ZŠ a SŠ, ktoré sa uskutočnia v rámci 18. ročníka medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach JEDEN SVET. Návšteva filmových projekcií zaujímavým a efektívnym spôsobom dopĺňa učivo predmetov etická výchova, občianska náuka, geografia, spoločensko-vedný seminár.

Festival Jeden svet ponúka počas svojho 18. ročníka 60 filmov o rôznych témach. V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave si môžete pozrieť napríklad príbeh emancipovaných žien z amerického predmestia, filmy o vzrastajúcej miere extrémizmu v Európe či dokument skúmajúci budúcnosť stravovania v podobe chrobákov.

Vstup na projekcie organizované v Univerzitnej knižnici v Bratislave je pre návštevníkov bezplatný.

Štvrtok, 12. 10., 8.00 h
Piatok, 13. 10., 8.00 h a 16.00 h
Pondelok, 16. 10., 8.00 h

Prednášková sála, Ventúrska 11


Utorok, 17.10., 16.00 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadateľ:

 • Človek v ohrození, n.o.
 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 • Univerzitná knižnica v Bratislave 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Branislav Tichý


 

INFORMAČNÉ INTERAKCIE 2017 - Medzinárodný seminár

Téma: Informačné interakcie - informačné správanie vedcov, digitálne vedy, informačná gramotnosť
Ciele: prezentácie výsledkov výskumu, diskusia o aktuálnych otázkach teórie a praxe, prezentácie projektov doktorandov, diskusia k metodologickým problémom informačnej vedy.
Obsah: výskumné príspevky, projekty doktorandov, výskumníkov, informatikov, zahraničných kolegov

Utorok, 17. 10., 9.00 h
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Univerzitná knižnica v Bratislave
 • KKIV FiF UK

 

KNIHOVNÍCKY BARCAMP

Neštandardný formát konferencie kde obsah vytvárajú samotní účastníci

 

Knihovnícky Barcamp na Slovensku je o všetkom, čo sa týka knižníc, knižnej kultúry, knižničnej teórie a praxe, knižných projektov. Cieľom je prezentácia inovatívnych nápadov, nových technológií a vytváranie potenciálu pre formovanie projektov a pracovných skupín. Chceme prepojiť komunity progresívnych mladých knihovníkov s ostatnými komunitami zaoberajúcich sa knižnou kultúrou, IT a marketingom.

Autori koncepcie a organizátori:

 • Lenka Čechvalová, Staromestská knižnica v Bratislave
 • Marta Dušková, Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Tomáš Fiala, Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Andrea Hrčková, Katedra knižničnej a informačnej vedy, FiF UK
 • Michal Sliacky, Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Adriana Adamovská, Mestská knižnica Ružinov
 • Kamila Černáková, Mestská knižnica Ružinov

Štvrtok, 19. 10., 15.00 h
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadateľ:

 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Vstup pre registrovaných účastníkov


 

SÚČASNÝ SATANIZMUS

Cyklus prednášok – Náboženstvá pod drobnohľadom
 

Prednáška sa bude venovať modernému satanizmu od založenia Satanovej cirkvi koncom 60. rokov 20. storočia, až po jeho súčasné podoby na príklade satanistických organizácií a skupín. Všimne si aj používanie satanistických vyjadrení v metalovej hudbe, najmä v black metale, kde tvorí jeho dôležitú súčasť.

Plagát na stiahnutie

Štvrtok, 19. 10., 17.30 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

 • Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
 • Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV

 

SAMUEL ZOCH - politik, verejný a cirkevný činiteľ

Panelová diskusia z cyklu Osobnosti slovenskej politiky

Utorok, 24. 10., 16.30 h
Prednášková sála, Ventúrska 11

Usporiadatelia:

 • Ústav politických vied SAV
 • Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná knižnica NATO
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Klub Nového slova

 

VÝCHODOÁZIJSKÝ EKONOMICKÝ ZÁZRAK A PRÍKLAD TAIWANU

Prednáška sa zameria na ekonomický vývoj v krajinách Východnej Ázie, v tzv. ázijských tigroch. Bližšie sa bude venovať taiwanskému ekonomickému rastu a politickej transformácie z totalitného na demokratický režim bez krviprelievania.

Prednáša: Larry R.L. Tseng vedúci Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave

Štvrtok, 26. 10., 17.30 h
Seminárna sála, Klariská 5

Usporiadatelia:

 • Univerzitná knižnica v Bratislave – Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO
 • Inštitút ázijských štúdii v Bratislave

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku

 

Posledná aktualizácia: Aktualizované 16.10.2017 16:08  Tlačiť Hore

Subpage right banner