Dnes je Streda 07.12.2016, meniny má Ambróz

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Zápisnica z 1. zasadnutia Rady UKB

z 30. marca 2005

 

Miesto konania:

Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 1. posch. - veľká zasadačka

 

Prítomní:

 • členovia Rady UKB:
  1. ALNER Juraj
  2. HRIVNÁKOVÁ Martina
  3. KATUŠČÁK Dušan
  4. KOLLÁROVÁ Marta
  5. KUBÍČEK Jaromír
  6. MARÁKY Peter
  7. MLYNARČÍK Dušan
    
 • ospravedlnení:
  1. BARTKOVÁ ANETA
  2. FIGUŠ Viliam
  3. KRESÁK Peter
  4. MOLNÁR Ľudovít
  5. ŠLACHTA Štefan
    
 • pracovníci UKB:
  1. TRGIŇA Tibor
  2. ANDROVIČ Alojz
  3. LECHNER Dušan
  4. PETROVIČOVÁ Mária

 

Program porady (10.30 - 12.30 hod.):

 1. Úlohy a poslanie knižnice
 2. Hodnotenie činnosti knižnice za rok 2004
 3. Prípravy na znovuotvorenie knižnice
 4. Prehliadka obnovených priestorov knižnice
 5. Obed

 

Priebeh porady:

 • generálny riaditeľ PhDr. Tibor Trgiňa privítal a predstavil členov Rady UKB (ďalej len R UKB), taktiež predstavil zástupcov UKB;
 • oboznámil prítomných s charakteristikou UKB a Výročnou správou UKB za rok 2004;
 • predstavil novú publikáciu "Budovy Univerzitnej knižnice";
 • informoval R UKB o prípravách otvorenia knižnice: 7. apríla 2005 sa bude konať tlačová konferencia;
 • 14. apríla 2005 bude slávnostné otvorenie knižnice a 19. apríla 2005 otvorenie knižnice pre verejnosť;
 • členom R UKB odovzdal na slávnostné otvorenie knižnice pozvánky;
 • informoval o stave rekonštrukcie (priebeh na stavbe č. 3, prieťahy v stavebnom konaní), jej financovaní a o vyhliadke dokončenia;
 • informoval o novej koncepcii knižnice, o širšom výbere kultúrnych aktivít a vzniku nových multifunkčných priestorov.

 

Diskusia:

 1. Dr. Alner:
  • otázka1.: archeologických nálezov - odpoveď: generálny riaditeľ PhDr. Tibor Trgiňa
  • otázka2.: strata fondov a ich revízia - odpoveď: Dr. Dušan Lechner.
 2. Dr. Zemko:
  • otázka: nové sklady- budú plné
  • odpoveď: GR PhDr. Tibor Trgiňa - posledných 5 rokov je v knižnici voľný výber kníh, ďalší plán bol na 15 rokov dopredu.
 3. Dr. Maráky:
  • otázka: vzhľadom na plán rozvoja ľudských zdrojov, či je knižnica pripravená na zmeny, ktoré na ňu dopadli v podobe prevádzkových nákladov.
  • odpoveď: GR PhDr. Tibor Trgiňa - informoval o stave riešenia personálnych otázok. Spomenul, že začíname so súčasným stavom 179 pracovníkmi.
  • otázka 2.: očakávané rozpočtové problémy, nakoľko vláda zatiaľ nezohľadnila nárast v predpokladoch na ďalšie roky.
 4. Dr. Katuščák:
  • návrh: konštatoval vytvoriť uznesenie UKB na realizáciu knižnice ako ojedinelého diela
  • návrh: treba všeobecne pomáhať najmä v odbornej oblasti, zdôraznil potrebu nevyhnutnosti zabezpečenia financovania (0,6 % HDP) inštitúcii národného významu
  • zdôraznil úlohu lobovania, pri ktorom treba dávať dostatočný dôraz na MK SR pri získavaní zdrojov (vrátane štrukturálnych fondov)
  • zaželal veľa trpezlivosti a sily.

 

Prvé zasadnutie Rady UKB malo predovšetkým spoločenský charakter. Odborným otázkam sa bude venovať ďalšie zasadnutie R UKB, ktoré sa bude konať pravdepodobne v novembri 2005.

Zapísal: Ing. Alojz Androvič, PhD

Posledná aktualizácia: Aktualizované 22.01.2014 15:45  Tlačiť Hore

Subpage right banner