Dnes je Streda 07.12.2016, meniny má Ambróz

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Rokovací poriadok Rady Univerzitnej knižnice v Bratislave

Rada Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej len Rada UKB) je poradným orgánom generálneho riaditeľa pre zásadné otázky strategického rozvoja a koncepcie činnosti knižnice.

Rada UKB poskytuje generálnemu riaditeľovi odborné rady, vyjadrenia, odporúčania pri riešení zásadných otázok rozvoja a činnosti Univerzitnej knižnice v Bratislave ako univerzálnej vedeckej knižnice s osobitnými celoštátnymi úlohami (metodika pre knižnice v Slovenskej republike, vrcholná kultúrna, informačná, koordinačná, štatistická, odborno-poradenská, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti zabezpečujúca slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov) v zmysle § 7 zák. č. 183/2000 Z. z. o knižniciach.

Čenov Rady UKB vymenúva generálny riaditeľ knižnice z radov odborných a vedeckých pracovníkov, partnerských inštitúcií a používateľov knižnice. Rada má 15 členov, ktorých funkčné obdobie trvá 3 roky. Členstvo v Rade UKB je čestné.

Rada UKB sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne. Zvoláva a vedie ju generálny riaditeľ knižnice. O rokovaní sa píše zápisnica. Na jej zasadnutie môže podľa potreby prizvať aj ďalších odborníkov.

Členovia Rady UKB môžu byť aj mimo rámca zasadnutí požiadaní o konzultácie, odborné posudky alebo sledovanie istej konkrétnej úlohy alebo činnosti knižnice. Prislúcha im za to odmena podľa platných predpisov.

Posledná aktualizácia: Aktualizované 10.06.2009 14:27  Tlačiť Hore

Subpage right banner