Rok  2013
 Číslo objednávky  
 Spoločnosť  SUBITO
 Predmet článok
 Poznámka  
 Číslo faktúry  1320015