Rok  2013
 Číslo objednávky  615
 Spoločnosť  Emtest-SK s.r.o.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry