Rok  2013
 Číslo objednávky  605
 Spoločnosť  Finančná učtáreň UKB
 Predmet  seminár
 Poznámka  
 Číslo faktúry