Rok  2013
 Číslo objednávky  599
 Spoločnosť  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 Predmet  kniha
 Poznámka  
 Číslo faktúry