Rok  2013
 Číslo objednávky  595
 Spoločnosť  Geofyzikálny ústav SAV
 Predmet  kniha
 Poznámka  
 Číslo faktúry