Rok  2013
 Číslo objednávky  528
 Spoločnosť  Finančná učtáreň UKB
 Predmet  konferencia
 Poznámka  
 Číslo faktúry