Rok  2013
 Číslo objednávky  502
 Spoločnosť  OPUS PRAHA, s.r.o.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry