Rok  2013
 Číslo objednávky  365
 Spoločnosť  SLOVPAP - Slovakia s.r.o.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry