Rok  2013
 Číslo objednávky  364
 Spoločnosť  BVS, a.s.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry