Rok  2013
 Číslo objednávky  356
 Spoločnosť  VT Group, a.s.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry