Rok  2013
 Číslo objednávky  276
 Spoločnosť  KOHIPRES, s.r.o.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry