Rok  2013
 Číslo objednávky  242
 Spoločnosť  Finančná učtáreň UKB
 Predmet  preplatok
 Poznámka  
 Číslo faktúry