Rok  2013
 Číslo objednávky  188
 Spoločnosť  Regionálne noviny MALACKO
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry