Rok  2013
 Číslo objednávky  157
 Spoločnosť   Finančná učtáreň UKB
 Predmet  školenie
 Poznámka  
 Číslo faktúry