Rok  2012
 Číslo objednávky  751
 Spoločnosť  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 Predmet  časopis
 Poznámka  
 Číslo faktúry