Rok  2012
 Číslo objednávky  732
 Spoločnosť  ORMAN spol. s.r.o.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry