Rok  2012
 Číslo objednávky  725
 Spoločnosť  SOFTIP, a.s.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry