Rok  2012
 Číslo objednávky  701
 Spoločnosť  VT Group, a.s.
 Predmet  CDA - hardware
 Poznámka  
 Číslo faktúry