Rok  2012
 Číslo objednávky  688
 Spoločnosť  Gratex International, a.s.
 Predmet  hardware
 Poznámka  
 Číslo faktúry