Rok  2012
 Číslo objednávky  541
 Spoločnosť  DUOS- Chem spol. s r.o.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry