Rok  2012
 Číslo objednávky  517
 Spoločnosť  VT Group, a.s.
 Predmet  hardware
 Poznámka  
 Číslo faktúry