Rok  2012
 Číslo objednávky  435
 Spoločnosť  Vydavatel'stvo JES SK, s.r.o.
 Predmet  kniha
 Poznámka  
 Číslo faktúry