Rok  2012
 Číslo objednávky  382
 Spoločnosť  VT Group, a.s.
 Predmet  software
 Poznámka  
 Číslo faktúry