Rok  2012
 Číslo objednávky  378
 Spoločnosť  Finančná učtáreň UKB
 Predmet  seminár
 Poznámka  
 Číslo faktúry