Rok  2012
 Číslo objednávky  374
 Spoločnosť  UPJŠ
 Predmet  kniha
 Poznámka  
 Číslo faktúry