Rok  2012
 Číslo objednávky  205
 Spoločnosť  HASIL, s.r.o.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry