Rok  2012
 Číslo objednávky  175
 Spoločnosť  EVVA s.r.o.
 Predmet  prevádzka
 Poznámka  
 Číslo faktúry